صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استاد
حسن سالاریه
زمینه های موردعلاقه
  1. سیستم های دینامیکی
  2. کنترل و ناوبری
  3. تئوری و تخمین و سیستم های تصادفی
زمینه کاری
    سیستم های دینامیکی
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه صنعتی شریف
1386
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
1383
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف
1381
شماره اتاق: 267
شماره تلفن: 66165538
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

Title:
Analytical and numerical study of chaos in spatial attitude dynamics of a satellite in an elliptic orbit
Year:
2018
Abstract:
In this paper, chaos in spatial attitude dynamics of a triaxial rigid satellite in an elliptic orbit is investigated analytically and numerically. The goal in the analytical part is to prove the existence of chaos and then to find a re
Read more
Title:
Comparison of nonlinear filtering techniques for inertial sensors error identification in INS/GPS integration
Year:
2018
Abstract:
Nonlinear filtering techniques are used to fuse the Global Positioning System (GPS) with Inertial Navigation System (INS) to provide a robust and reliable navigation system with a performance superior to that of either INS or GPS alone
Read more
Title:
Chaos control in delayed phase space constructed by the Takens embedding theory
Year:
2018
Abstract:
In this paper, the problem of chaos control in discrete-time chaotic systems with unknown governing equations and limited measurable states is investigated. Using the time-series of only one measurable state, an algorithm is proposed t
Read more
Title:
Bio-inspired Decentralized Architecture for Walking of a 5-link Biped Robot with Compliant Knee Joints
Year:
2018
Abstract:
Animal walking is one of the most robust and adaptive locomotion mechanisms in the nature, involves sophisticated interactions between neural and biomechanical levels. It has been suggested that the coordination of this process is done
Read more
Title:
Model-free chaos control in a chaotic Henon-like system using Takens embedding theory
Year:
2018
Abstract:
In this paper, the problem of chaos control in a chaotic Henon-like system without using the governing equations of the system is investigated. It is also assumed that the system has only one measurable state. The time-series of the me
Read more
Title:
Vibration boundary control of micro-cantilever Timoshenko beam using piezoelectric actuators
Year:
2018
Abstract:
One of the methods of force/moment exertion on micro beams is utilizing piezoelectric actuators. In this paper, considering the effects of the piezoelectric actuator on asymptotic stability achievement, the boundary control problem for
Read more
Title:
Decentralized control of rhythmic activities in fully-actuated/under-actuated robots
Year:
2018
Abstract:
Rhythmic activities such as swimming stroke in the human body are learnable through conscious trainings. Inspiringly, the main objective of this study is to develop a control framework to reproduce the described functionality in the im
Read more
Title:
On the control of unknown continuous time chaotic systems by applying Takens embedding theory
Year:
2018
Abstract:
In this paper, a new approach to control continuous time chaotic systems with an unknown governing equation and limitation on the measurement of states, has been investigated. In many chaotic systems, disability to measure all of the s
Read more
Title:
Robust adaptive fractional order proportional integral derivative controller design for uncertain fractional order nonlinear systems using sliding mod
Year:
2018
Abstract:
This article presents a robust adaptive fractional order proportional integral derivative controller for a class of uncertain fractional order nonlinear systems using fractional order sliding mode control. The goal is to achieve closed
Read more
Title:
Human Arm Motion Tracking by Inertial/Magnetic Sensors Using Unscented Kalman Filter and Relative Motion Constraint
Year:
2018
Abstract:
Human motion tracking has many applications in biomedical and industrial services. Low-cost inertial/magnetic sensors are widely used in human motion capture systems to obtain the orientation of the human body segments. In this paper,
Read more
Title:
Boundary control of anti-symmetric vibration of satellite with flexible appendages in planar motion with exponential stability
Year:
2018
Abstract:
In this research, we have investigated the planar maneuver of a flexible satellite with appendages anti-symmetric vibration. The hybrid governing equations are comprised of coupled partial and ordinary differential equations which are
Read more
Title:
Modeling a multilayer piezo-electric transducer by equivalent electro-mechanical admittance matrix
Year:
2018
Abstract:
Piezoelectric transducers (sensors and actuators) are widely used to produce motion or to sense displacement. One of the most applicable types of the piezo-electric transducers is a transducer in which the piezo stacks are sandwiched b
Read more
Title:
Chaos analysis in attitude dynamics of a flexible satellite
Year:
2018
Abstract:
In this paper, we analytically and numerically investigate chaos in attitude dynamics of a flexible satellite composed of a rigid body and two identical rigid panels attached to the main body with springs. Flexibility, viewed as a pert
Read more
Title:
Beating-heart robotic surgery using bilateral impedance control: Theory and experiments
Year:
2018
Abstract:
A bilateral impedance controller is presented to enable robot-assisted surgery of a beating heart. For this purpose, two desired impedance models are designed and realized for the master and slave robots interacting with the operator (
Read more
Title:
Impedance control of non-linear multi-DOF teleoperation systems with time delay: Absolute stability
Year:
2018
Abstract:
A non-linear robust adaptive bilateral impedance controller is proposed to provide the absolute stability of multi-DOF teleoperation systems with communication delays, in addition to the force and position tracking performance. The pro
Read more
Title:
Hierarchical decentralized control of a five-link biped robot
Year:
2018
Abstract:
Most of the biped robots are controlled using pre-computed trajectory methods or methods based on multi-body dynamics models. The pre-computed trajectory-based methods are simple; however, a system becomes highly vulnerable to the exte
Read more
Title:
A Novel Stable Robust Adaptive Impedance Control Scheme for Ankle Prostheses
Year:
2018
Abstract:
A stable robust adaptive impedance control strategy is introduced here as a model-based low-level control scheme for active ankle prostheses. The effects of amputee-prosthesis and prosthesis-environment interactions are included in the
Read more
Title:
Effects of linear acceleration in a harmonically excited proof mass MEMS rate gyroscope
Year:
2018
Abstract:
MEMS rate gyroscopes are prone to different errors because of environmental conditions and manufacturing errors. These errors can result to mismatch between the fabricated gyros and the designed ones. Different environmental conditions
Read more
Title:
Boundary control of flexible satellite vibration in planar motion
Year:
2018
Abstract:
In this paper, the planar maneuver of a flexible satellite with regard to its flexible appendages vibration has been studied. The flexible satellite translates and rotates in a plane; in addition, the flexible appendages can also vibra
Read more
Title:
Patient-Robot-therapist collaboration using resistive impedance controlled tele-robotic systems subjected to time delays
Year:
2018
Abstract:
In this paper, an approach to physical collaboration between a patient and a therapist is proposed using a bilateral impedance control strategy developed for delayed tele-robotic systems. The patient performs a tele-rehabilitation task
Read more
Title:
Motion type analysis of a piezoelectric-actuated vibratory micro-robot in hybrid stick-slip-jump mode
Year:
2018
Abstract:
In this paper, the stick-slip-jump motion of a micro-robot with two perpendicular vibratory actuators is studied. A practical model of this micro-robot is designed and fabricated with two Langevin type piezoelectric actuators, which ar
Read more

لیست مقالات چاپ شده

Sadeghian, H., Salarieh, H., Alasty, A., Meghdari A., (2013), On the linear-quadratic regulator problem in one-dimensional linear fractional stochastic systems, Aotomatica in press.
Vatankhah, R., Najafi, A., Salarieh, H., Alasty A., (2013), Asymptotic decay rate of non-classical strain gradient timoshenko micro-cantilevers by boundary feedback, Journal of Mechanical Science and Technology.
Fazlyab, M., Salarieh, H., Alasty, A., (2013), Parameter estimation and interval type-2 fuzzy sliding mode control of a Z-Axis MEMS gyroscope, ISA Transactions.

لیست فعالیت های صنعتی

آزمایشگاه های تحت مدیریت