صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه تکنیک دما پایین

زمینه فعالیت
دستيابي به درجه حرارت بسيار پايين
دستيابي به توليد دماي كمتر از 10 درجه كلوين
توليد اكسيژن مايع براي سوخت فضا پيما
توليد گاز مايع، خنك كردن سنسور مادون قرمز
سردسازي در نيمه هادي ها و فوق هادي ها
امکانات و توانمندی ها
دستگاه سرماساز جي ـ ام
دستگاه سرماساز لوله ضرباني با ورود فشار جي ـ ام
شماره تلفن: 66165692
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد حسن سعیدی
آزمایشگاه های مرتبط