صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه علوم غیر خطی

زمينه فعاليت
پژوهش در زمينه هاي ديناميك چرخشي - انتقالي اجسام صلب و تغيير شكل پذير، حركت در رينـولـدزهاي پايين شـامل حـركت ميكروارگانيـــزم ها
سلول هاي بيولوژيك و شناگرها
ناپايداري هاي هيدروديناميك و هيدرومغناطيس
تداخل سنجي ليزري با هدف مطالعه برهم كنش هاي غيرخطي در محيط پيوسته
امکانات و توانمندی ها
ليزر هليوم - نئون 10 ميلي واتي قابل استفاده براي تداخل سنجي در انرژي هاي پايين
وسايل اپتومكانيكي شامل ريل، گيره عدسي، پايه آينه، آينه هاي تخت تنظيم پذير و اسپليتر
منبع تغذيه (2 نوع)
بورد جمع آوري داده و ارسال فرمان به موتور هاي DC و پلــه اي
سيستم كامل كنترل جهت گيري اجسام صلب در سه بعد
شماره تلفن: 66165688
مدیر آزمایشگاه: دکتر