صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه اپتیک و لیزر

زمينه فعاليت
اندازه گيري قطر و بررسي ذرات به كمك ميكـروسكوپ و پردازش تصوير
اندازه گيري ميدان دو بعدي سرعت به روش PIV
اندازه گيري ميدان دماي سيال به روش LIF
امکانات و توانمندی ها
ليزر ديودي جهت آزمـايش هاي بزرگ مقياس و يا توان بالا به همراه توان سنج
ميكروسكوپ معكوس متالوژي و سيستم مانيتورينگ
ذرات ردياب و فلورسنت
ليزر ديودي جهت آزمايش هاي اندازه گيري سرعت و دماي سيال
دوربينCCD فيلمبرداري
شماره تلفن: 66165675
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد بهشاد شفیعی
آزمایشگاه های مرتبط