صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه مقاومت مصالح

زمينه فعاليت
ارائه درس آزمایشگاهي مقاومت مصالح
پژوهش در زمینه های مختلف مقاومت مصالح
انجام آزمایشات میلگرد ساختمانی، پیچ و مهره، کوپلر و
دیگر خدمات مورد نیاز شرکتهای ساختمانی
آزمایش پیچش در حد الاستیک و پلاستیک تا kgf.cm
آزمایش خمش تا 200 تن بر روی اقسام نمونه ها
آزمایش سختی (راکول- برینل- ویکرز)
آزمایش سختی استاندارد (خمشی)
آزمایش فنر با سختی های مختلف
آزمایش مکانیکی رادیاتورها و پمپ ها
آزمایش ضربه آیزود و شارپی
اندازه گیری تنش و تغ
امکانات و توانمندی ها
ماشین های يونیورسال کشش با ظرفیت 5 نیوتن تا 2000 کیلو نیوتن
ماشین تست پیچش تا ظرفیت kg.cm
آزمایش کشش و فشار تا 200 تن بر روی اجسام نمونه ها
تجهیزات تست فشار داخلی تا ظرفیت 1000 تن بار
تجهیزات آزمایش خستگی با ظرفیت 100 تن بار دینامیکی
دستگاه های آزمایش سقوط و ضربه
دستگاه سختی سنج (فلزات و غیر فلزات)
شماره تلفن: 66165561
مدیر آزمایشگاه: دکتر محسن اصغری
گالری تصاویر