صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

طراحی آزمایشگاه تست مواد پوشش پره توربین های گاز (دستگاه برنرریگ)

دستگاه برنرریگ در تهران
مجری پروژه: شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
برنرریگ، مجموعه آرمایشی است که با ایجاد شرایطی مشابه با دما و مواد خورنده گازهای حاصل از احتراق توربین‌های گاز، امکان تست پوشش حرارتی پره این توربین‌ها را مطابق با استانداردهای جهانی فراهم می‌کند. سیستم برنرریگ مطابق با استانداردهای جهانی برای تست خوردگی داغ دما بالا، اکسیداسیون و خستگی ترمال بر روی مواد پوشش پره توربین های گازی در زمان طولانی (تا 1000 ساعت) مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم مذکور شامل اتاق کنترل، کوره شبیه ساز شرایط تست، تجهیزات ایمنی و ... می‌باشد. تکنولوژی طراحی تجهیزات و دانش فنی شیوه انجام آزمایشات مربوطه در انحصار چند کشور در دنیا می‌باشد.

سایر طرح های صنعتی

بررسی ارتعاشات کمپرسور و خطوط فرآیندی در یک واحد پتروشیمی

ارزیابی میزان ارتعاش روی لوله‌ها و بدنه کمپرسور و تعیین شدت مخرب بودن آن نقاط داده‌برداری ارتعاش از کمپرسور اول و خطوط فرآین

ادامه مطلب