صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

نظارت بر بازسازی، به‌روز رسانی و ارتقا کمی و کیفی تصفیه‌خانه های پنج‌گانه شهر تهران

الكتروپمپهاي تامين آب واحد شيميايي))- تصوير چپ(مخزن هوايي )تصوير راست
مجری پروژه: دکتر بهزاد
در این پروژه، ارزیابی وضعیت تجهیزات و عملیات مورد نیاز در بازسازی، به‌روز رسانی و ارتقای کمی و کیفی تجهیزات دوار در تصفیه‌خانه‌های پنج‌گانه شهر تهران مد‌نظر بوده‌است.
جهت تعویض، تعمیر، یا ادامه کار معیار‌های متفاوتی نظیر عمر تجهیز، وضعیت کنونی آن، تامین قطعات یدکی و اهمیت تجهیز پیشنهاد شدند.

سایر طرح های صنعتی

طراحی و ساخت گاورنر نیروگاه‌های آبی

سیستم گاورنر به عنوان قلب یک نیروگاه، حساس ترین سیستم کنترلی آن محسوب می شود. گاورنرهای ساخته شده در این شرکت قابلیت کنترل در م

ادامه مطلب