صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

طراحی و ساخت سامانه تست سیستم‌های کنترل نیروگاهی

سامانه تست نیروگاه داریان در استان کرمانشاه
مجری پروژه: شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
به کمک این سامانه‌ها می توان تجهیزات کنترلی را قبل از نصب و یا در مراحل طراحی و توسعه به صورت سخت افزار در حلقه مورد آزمایش قرار داد. در نتیجه شرایط کاری مختلف را به تجهیز اعمال کرده و عکس‌العمل آن تجهیز را بررسی نمود. این سامانه بر اساس استاندارد IEC و IEEEو ASME طراحی و ساخته شده و چندین نمونه از آن در پروژه های مختلف صنعتی کشور، مورد بهره برداری قرار گرفته است.

سایر طرح های صنعتی

نظارت بر بازسازی، به‌روز رسانی و ارتقا کمی و کیفی تصفیه‌خانه های پنج‌گانه شهر تهران

در این پروژه، ارزیابی وضعیت تجهیزات و عملیات مورد نیاز در بازسازی، به‌روز رسانی و ارتقای کمی و کیفی تجهیزات دوار در تصفیه‌خان

ادامه مطلب