صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

سیستم مانیتورینگ ارتعاشات و پایش یاتاقانها

نیروگاه شهید رجایی، استان مازندران
مجری پروژه: شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
در این نوع سیستم ها، بسته به شرایط کاری دستگاه، قابلیت مانیتورینگ ارتعاشات، دما، سطح سیال، فرکانس و ... با دقت و سرعت بالا وجود دارد. این سیستم توانایی تهیه گزارشات مطلوب، پیش بینی عیوب احتمالی و ارتباط با سیستم های کنترل دستگاه را دارد.

سایر طرح های صنعتی

طراحی و ساخت ربات های آکوستیک مرکز نمایش های آیینی صبا

این ربات ها با یازده درجه آزادی امکان فرم دهی به هندسه سقف سالن نمایش را از طریق تغییر زوایا و موقعیت عمودی پنل های آکوستکی، به

ادامه مطلب