صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

سومین کارگاه آموزشی دینامیک مولکولی و نرم افزار های مربوطه

برگزار کننده: دکتر حسین نجات

5 و 6 آبان 96
آخرین مهلت ثبت نام: 30 مهر
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

رویداد های مرتبط

02 آبان 1396
چهارمین کارگاه آموزشی دینامیک مولکولی و نرم افزار های مربوطه
برگزار کننده: دکتر حسین نجات 3 و4 آبان 96 آخرین مهلت ثبت نام: 30 مهر دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
ادامه مطلب