صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

یادگیری عمیق در سونوگرافی پزشکی

یادگیری عمیق در سونوگرافی پزشکی

رویداد های مرتبط