صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

به کارگیری فناوری های رباتیک اجتماعی و سامانه های واقعیت ..

به کارگیری فناوری های رباتیک اجتماعی و سامانه های واقعیت مجازی در آموزش و توانبخشی کودکان سیف اتیسم

رویداد های مرتبط