صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آشنایی با مباحث هوافضایی مرتبط با مهندسی مکانیک

آشنایی با مباحث هوافضایی با مهندسی مکانیک و اهداف تحلیل و شبیه سازی در آن

رویداد های مرتبط