صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

نظریه کنترل سیستم های بی نهایت بعدی با رویکرد کنترل مرزی

با ارائه دکتر نجفی اردکانی

رویداد های مرتبط