صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

رباتیک و کاربردهای آن در صنعت و جامعه ایران

با ارائه دکتر مهدی صالع ماسوله

رویداد های مرتبط