صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

مشخصه های چندمقیاسی چقرمگی استخوان

با ارایه ی دکتر صباح نوبختی

چهارشنبه 98/6/13
9:30 الی 11:00
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط