صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

کارگاه تولید فیلمهای پلیمری با خاصیت آنتی باکتریال

با ارایه ی دکتر مهدی درویش

98/4/10
9:00 الی 12:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط