صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

بیومکانیک و ارگونومی فیزیکی در بهبود ایمنی و سلامتی

با ارایه ی دکتر احسان راشدی

98/3/20
11:00 الی 12:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط