صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه بر تراشه (Lab on a Chip)

با ارایه آقای دکتر تقی پور

دوشنبه 98/2/30
13:30 الی 15:00
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط