صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

کارگاه عملی معرفی اجمالی هوش مصنوعی و برنامه نویسی

دکتر صابر تقواییان

دوشنبه 98/2/9
ساعت 8:30 الی 12:00
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط