صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

کنترل رباتهای گروهی

با ارایه ی دکتر آریا الستی

سه شنبه 98/2/3
ساعت 13:30 الی 15:00
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط