صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

فناوری های اندازه گیری دینامیکی وزنی

با ارایه ی دکتر یزدانی

دوشنبه 98/1/26
ساعت 13:30 الی 15:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط