صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

طراحی پکیج های الکترونیکی برای محیطهای خشن

با ارایه ی دکتر محمد مشایخی

سه شنبه 97/12/21
ساعت 15 الی 16:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط