صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

توانبخشی هوشمند

با ارایه ی دکتر سعید بهزادی پور

شنبه 97/12/4
ساعت 15
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط