صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

کارگاه ویژه کاربردی و عملی چاپ زیستی

برگزار کنندگان: دکتر امیر میری، دکتر حسین گودرزی

سه شنبه97/10/11
ساعت 8 الی 12
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط