صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

ناوبری و سنسورهای اینرسی

با ارائه ی دکتر حسن سالاریه

یکشنبه 97/7/15
ساعت 16:30

رویداد های مرتبط

23 آذر 1397
کاهش هزینه باتری بوسیله طراحی باتری های چند شیمیایی
دکتر مسعود آریانپور شنبه 97/9/24 ساعت 16:30 سمعی بصری 1 دانشکده مکانیک
ادامه مطلب