صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses
عنوان:
تعيين پارامتر‫هاي مناسب طراحي نازل و ديفيوزر جت پمپ سطحي براي انتقال نفت چاه کم‫ فشار به کمک نفت چاه پر‫فشار
نام دانشجو:
علی محسنی
زمان:
24 شهریور 1397
مکان:
اتاق سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
استاد راهنما:
دکتر جمال ارغوانی هادی
خلاصه:
جت پمپ سطحی (اجکتور) از جمله وسایل پرکاربرد در صنعت است که از کاربرد‫های آن می‫توان به استفاده در صنعت نفت و گاز، تولید پیشرانش و سیستم‫های تبرید اشاره کرد. یکی از کاربرد‫های جت پمپ سطحی در صنعت نفت و گاز استفاده از انرژی جریان چاه‫های پرفشار برای برداشت از چاه‫‫های کم‫فشار است. هدف از انجام این پژوهش امکان‫سنجی مکش از چاه‫های کم‫ فشار با استفاده از جت پمپ سطحی و بهینه‫ سازی هندسه جت پمپ سطحی است. هدف از بهینه‫سازی هندسه جت پمپ سطحی، بیشینه کردن نسبت دبی مکیده شده از چاه کم فشار به دبی جریان پرفشار (نسبت ورودی) است. یکی از متداول‫ترین روش‫ها برای بهینه‫ سازی عملکرد جت پمپ سطحی، استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی است که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است. برای بهینه‫ سازی پارامتر‫های هندسی موثر بر عملکرد جت پمپ سطحی، از الگوریتم تاگوچی و الگوریتم تک عاملی اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان می‫دهد با توجه به داده‫ های موجود، امکان مکش از چاه کم‫فشار با استفاده از جت پمپ سطحی وجود دارد، همچنین مقادیر بهینه پارامترهای هندسی جت پمپ سطحی نیز تعیین شده است. با توجه به خواص متفاوت جریان‫های ورودی به جت پمپ سطحی، فرآیند بهینه سازی برای سه حالت متفاوت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‫دهد در حالت اول نسبت ورودی بهینه 101.6% ، در حالت دوم بیشینه فشار در خروجی 32 بار و نسبت ورودی بهینه 14.58% و در حالت سوم نسبت ورودی بهینه ‫9.55% است. پس از تعیین مقادیر بهینه، هندسه بدنه جت پمپ سطحی نیز بهینه شده است به گونه‫ای که در تولید آن ماده کمتری به کار رود و هیچ قسمتی از بدنه وارد ناحیه پلاستیک نشود. در نهایت فلنج، پیچ، مهره، آب‫بند و پایه برای نگه‫داری جت پمپ سطحی روی زمین طراحی شده است.