صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
defenses
عنوان:
طراحی و توسعه داربست پوستی مرکب با قابلیت دارورسانی برای درمان زخم پوستی
نام دانشجو:
مائده بهادران
زمان:
23 دی 1397
مکان:
دانشکده مهندسی مکانیک، سمعی بصری 1
استاد راهنما:
دکتر امیر شاملو و دکتر کیخسرو فیروزبخش
خلاصه:
بافت پوست به¬عنوان اولین سد محافظتی بدن، همواره در معرض بیشترین صدمات قرار دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه یک داربست بهینه پوست با قابلیت دارورسانی برای درمان زخم¬های عمیق پوستی است. بدین منظور، داربست پوست به¬صورت ترکیبی متشکل از ساختار هیدروژل دربرگیرنده میکروکره¬های پلیمری حامل فاکتور رشد درنظر گرفته¬شد. برای ساخت بستر هیدروژلی، پلیمرهای پلی¬وینیل¬الکل و سدیم¬آلژینات استفاده شد. بهینه¬سازی آن نیز از نقطه¬نظرهای درصد ژل شدن مواد، توانایی جذب آب، تخلخل، خواص مکانیکی، زیست¬تخریب-پذیری و زیست¬سازگاری و با درنظر گرفتن درصد حجمی پلیمر مصرفی و روش ساخت به¬عنوان متغیر صورت گرفت. همچنین، تاثیر حضور ژلاتین بر عملکرد هیدروژل بهینه بررسی¬شد. سپس، میکروکره¬های پلیمری پلی¬کاپرولاکتون با به¬کار¬گیری روش امولسیون دوگانه ساخته¬شدند و پس از بررسی ساختار و بازده ذخیره¬سازی دارو در بستر هیدروژلی بهینه قرار گرفتند. در ادامه، رهایش دارو از سه ساختار هیدروژل، میکروکره¬های پلیمری و داربست ترکیبی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. به¬منظور بهبود خاصیت ضدعفونی¬کنندگی داربست ترکیبی از آنتی¬بیوتیک موپیروسین در بستر هیدروژلی استفاده شد. درنهایت، عملکرد فیزیکی، مکانیکی و زیستی داربست ترکیبی بهینه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد حجمی مناسب جهت ساخت بستر هیدروژلی برابر 50:50 می¬باشد. همچنین، حضور ژلاتین عملکرد زیستی هیدروژل بهینه را بهبود بخشید. قرار گرفتن میکروکره¬ها در بستر هیدروژلی به سبب رهایش پایدار و کنترل¬شده دارو¬، به¬عنوان رویکرد مناسب دارورسانی انتخاب شد. خاصیت ضدعفونی¬کنندگی مناسب داربست نیز مورد تایید قرار گرفت. بررسی خواص مکانیکی و زیستی داربست ترکیبی نشان داد که این داربست می¬تواند جهت درمان زخم پوست و ترمیم بافت آسیب¬دیده به¬کار گرفته شود.