صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

پایان نامه ها

هر ساله دانشجویان زیادی پایان نامه های مختلف در زمینه های متعدد زیر نظر اساتید دانشکده ارائه می دهند. این پایان نامه ها به پیشرفت پروژه های صنعتی در زمینه های مختلف کمک شایانی کرده و علاوه بر آن به اعتبار علمی دانشکده و دانشگاه نیز می افزاید.

پایان نامه ها در زمینه های زیر را بررسی کنید

لیست پایان نامه ها

عنوان:
مطالعه و بررسی مانور و پایداری دینامیکی در شناورهای پروازی
نام دانشجو:
فتحی کازرونی، محمد رضا
سال دفاع:
1397
مقطع:
دکترا
کلمات کلیدی:
پروازی، مدل، مانور، دینامیکی، تندرو، تست، شناور، ناپایداری
اساتید راهنما:
دکتر سیف، محمد سعید
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل و بهینه سازی سیکل مایع ساز هلیوم به کمک معیار اقتصادی
نام دانشجو:
محمودآبادبزچلو، محمد امین
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
کلمات کلیدی:
سازچرخه، مایع، سازیبازده، بهینه، هلیمتحلیل، کالینز، اگزرژیگاز، اقتصادیچرخه
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی انتشار غیرخطی تشعشعات اولتراسونیک در نسوج نرم و انرژی انتقالی ناشی از آن
نام دانشجو:
امیدوار پس‌ حصار، امیر حسین
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
کلمات کلیدی:
بهینه، فراصوت، فرکانس، بالاامواج، غیرخطیاثر، متمرکز، شدت، با، سازیاکوستیکروش، صوتی، امواج
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه‌سازی عددی و بهینه‌سازی هندسی اجکتور فراصوتی برای کاربرد در سیستم‌های تبرید
نام دانشجو:
علی‌گل‌زاده، فرید
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
کلمات کلیدی:
سرمایش، چندخارج، حالتمدل، سازی، شکلسیستم، کننده، معادله، آشفتهبهینه، جریان
اساتید راهنما:
دکتر حکاکی‌فرد، علی
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و ساخت دستگاه موقعیت دهی به میکروروبات مغناطیسی
نام دانشجو:
آقا سید میرزا بزرگ، امیر حسین
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
کلمات کلیدی:
-، مغناطیسیکنترل، دهی، های، مغناطیسیریزربات، تناسبی، موقعیت، مشتقیدستگاه، ریزرباتمیدان، کننده
اساتید راهنما:
دکتر نجات، حسین, دکتر وثوقی، غلامرضا
ادامه مطلب
عنوان:
بهینه‌سازی آرایش تقویت‌کننده‌های داخلی ستون ماشین‌ فرز برای دستیابی به حداکثر سفتی و حداکثر محدوده فرکانس کاری
نام دانشجو:
شکری، عزیز
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
کلمات کلیدی:
توزیع، استاتیکیتحلیل، ها، به، آرایشی، تقویت، جایی، حساسیتتشدیدبهینه، ضخامتبهینه، جا، سازی، کننده
اساتید راهنما:
دکتر اکبری، جواد
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه سازی، طراحی و ساخت "کلیه بر روی تراشه" و انجام مطالعات آزمایشگاهی برروی آن
نام دانشجو:
کیومرثی اسکویی، امیر
سال دفاع:
1397
مقطع:
دکترا
کلمات کلیدی:
بر، روی، کشت، ریزسیالاندام، تراشهبیماریهای، کلیهسامانه، فشارکلیه، تراشه، سلولابزار، تست
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد سعید, دکتر فیروزآبادی، بهار, دکتر مصدق، بابک
ادامه مطلب
عنوان:
مطالعه پارامتری و شبیه سازی عددی عملکرد مبدل حرارتی اسپیرال ووند در دماهای کرایوژنیک
نام دانشجو:
حسینیان خوراسگانی، محسن
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
کلمات کلیدی:
حرارتی، سازیمبدل، مارپیچی، های، سرمازاییروانگراییمبدل، حرارتیبهینه
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی و تحلیل رفتار پاسخی سکوی پایه کششی تحت بارهای ضربه ای و حدی<br/>(به‌منظور بررسی پدیده ی پارگی تندون)
نام دانشجو:
بلواسی، نوید
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
کلمات کلیدی:
ضربه، دریا، های، تاندونیبارهای، دریاتاریخچه، ایامواج، کششیآسیب، معادل، ای، مصنوعیبارهای، پایه، نامنظم، سکوی، زمانی
اساتید راهنما:
دکتر تابش پور، محمد رضا
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی سیستم ترکیبی تولید انرژی از طریق بازیافت انرژی گرمایی اقیانوس و انرژی خورشیدی (OTEC-STE)(مطالعه موردی...
نام دانشجو:
زکی پور، محمد مهدی
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
کلمات کلیدی:
تجدیدپذیر، اقیانوسیدریای، سکوهای، ترمودینامیکیمنابع، انرژی، اقیانوس، دریاییسیکل، گرمایی، عمان.بازیافت، انرژیگرمایش، خورشیدیانرژی
اساتید راهنما:
دکتر عباسپور طهرانی فرد، مجید
ادامه مطلب

پایان محتوا