صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

پایان‌نامه‌ها

هر ساله دانشجویان زیادی پایان نامه های مختلف در زمینه های متعدد زیر نظر اساتید دانشکده ارائه می دهند. این پایان نامه ها به پیشرفت پروژه های صنعتی در زمینه های مختلف کمک شایانی کرده و علاوه بر آن به اعتبار علمی دانشکده و دانشگاه نیز می افزاید.

پایان نامه ها در زمینه های زیر را بررسی کنید

لیست پایان نامه ها

عنوان:
مطالعه و بررسی مانور و پایداری دینامیکی در شناورهای پروازی
نام دانشجو:
فتحی کازرونی، محمد رضا
سال دفاع:
1397
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سیف، محمد سعید
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل و بهینه سازی سیکل مایع ساز هلیوم به کمک معیار اقتصادی
نام دانشجو:
محمودآبادبزچلو، محمد امین
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی انتشار غیرخطی تشعشعات اولتراسونیک در نسوج نرم و انرژی انتقالی ناشی از آن
نام دانشجو:
امیدوار پس‌ حصار، امیر حسین
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه‌سازی عددی و بهینه‌سازی هندسی اجکتور فراصوتی برای کاربرد در سیستم‌های تبرید
نام دانشجو:
علی‌گل‌زاده، فرید
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر حکاکی‌فرد، علی
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و ساخت دستگاه موقعیت دهی به میکروروبات مغناطیسی
نام دانشجو:
آقا سید میرزا بزرگ، امیر حسین
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نجات، حسین - دکتر وثوقی، غلامرضا
ادامه مطلب
عنوان:
بهینه‌سازی آرایش تقویت‌کننده‌های داخلی ستون ماشین‌ فرز برای دستیابی به حداکثر سفتی و حداکثر محدوده فرکانس کاری
نام دانشجو:
شکری، عزیز
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر اکبری، جواد
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه سازی، طراحی و ساخت "کلیه بر روی تراشه" و انجام مطالعات آزمایشگاهی برروی آن
نام دانشجو:
کیومرثی اسکویی، امیر
سال دفاع:
1397
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد سعید - دکتر فیروزآبادی، بهار - دکتر مصدق، بابک
ادامه مطلب
عنوان:
مطالعه پارامتری و شبیه سازی عددی عملکرد مبدل حرارتی اسپیرال ووند در دماهای کرایوژنیک
نام دانشجو:
حسینیان خوراسگانی، محسن
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی و تحلیل رفتار پاسخی سکوی پایه کششی تحت بارهای ضربه ای و حدی
(به‌منظور بررسی پدیده ی پارگی تندون)
نام دانشجو:
بلواسی، نوید
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر تابش پور، محمد رضا
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی سیستم ترکیبی تولید انرژی از طریق بازیافت انرژی گرمایی اقیانوس و انرژی خورشیدی (OTEC-STE)(مطالعه موردی: شرایط منطقه دریای عمان به‌ منظور تولید انرژی)
نام دانشجو:
زکی پور، محمد مهدی
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عباسپور طهرانی فرد، مجید
ادامه مطلب
عنوان:
بهترین چیدمان خطوط مهار زنجیری (منحنی) از نظر کمترین حساسیت به قطع یک خط مهار در سکوی نیمه‌مغروق
نام دانشجو:
سید عباسیان، محمد رضا
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر تابش‌پور، محمد رضا
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی دوجزیی دوفازی جریان و انتقال حرارت نانوسیال‌ها در جابجایی طبیعی به روش شبکه‌ای بولتزمن
نام دانشجو:
حسینی آبادشاپوری، مهدی
سال دفاع:
1397
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی عملکرد لوله حرارتی نوسانی با استفاده از ماده تغییر فاز دهنده نانوکپسوله شده پارافین
نام دانشجو:
حیدریان، غلامرضا
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شفیعی، محمد بهشاد - دکتر رضایی شیرین‌آبادی، عباس - دکتر قاسم پور، رقیه
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی جریان دوفازی گاز - مایع درون لوله مخروطی قائم
نام دانشجو:
عیسی زاده زراکی، حسام
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف دستگاه SLS بر روی چگالی قطعه پلیمری - فلزی
نام دانشجو:
منتظری، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موحدی، محمد رضا
ادامه مطلب
عنوان:
توسعه‌ی روشی برای ساخت میکروربات مغناطیسی شناور در سیال جهت کنترل بهتر حرکت آن
نام دانشجو:
پدرام، علیرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نجات پیشکناری، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و ساخت سیستم توزین در حین حرکت قطار
نام دانشجو:
پورجولا، محمد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعادت فومنی، محمود
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای - مخروطی دارای تغییرات ناگهانی در جنس و ضخامت همراه با تکیه گاه های الاستیک
نام دانشجو:
سرخیل، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سعادت فومنی، محمود
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی فروپاشی ثانویه کیسه ای در سیالات
نام دانشجو:
درفشزن، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین - دکتر فیروزآبادی، بهار
ادامه مطلب
عنوان:
مدل‌سازی بیومکانیکی چشم انسان در ضربه‌های غیرنافذ کیسه هوای اتومبیل هنگام تصادف: یک مطالعه آزمایشگاهی و اجزای محدود
نام دانشجو:
شیرزادی، هومن
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ظهور، حسن
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل تلرانسی سیستم‌های مکانیکی دوار با وجود خطاهای ابعادی و هندسی
نام دانشجو:
فلاح زاده ابرقویی، حامد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر خدایگان، سعید
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و بهبود عملکرد ستون تقطیر سیکل خالص سازی هلیوم
نام دانشجو:
بیات، محمد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی رژیم‌های مختلف رشد و تشکیل حباب
نام دانشجو:
حمیدی، امیر حسین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین - دکتر فیروزآبادی، بهار
ادامه مطلب
عنوان:
اندازه گیری محدوده حرکتی ستون فقرات سینه ای و کمری در سه بعد به وسیله ی حسگرهای اینرشیال
نام دانشجو:
نریمانی، محمد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارجمند، نوید
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و کنترل دینامیکی میکروربات شش درجه آزادی
نام دانشجو:
متکلم، ابوالفضل
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر صیادی، حسن
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی انتشار امواج فراصوتی متمرکز شدت بالا در عبور از محیط چندلایه و اعتبارسنجی آزمایشگاهی
نام دانشجو:
حدادی، سمانه
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی پدیده فلادینگ در جریان دوفازی گاز - مایع
نام دانشجو:
صفی صمغ آبادی، محسن
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نوری بروجردی، علی
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی عددی فرایند جداسازی آب و نفت از طریق انعقاد در منفذهای غشا
نام دانشجو:
رشیدی، حجت
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل ارتعاشاتی میکروتیر نانوکامپوزیتی مدرج تابعی تحت اثر میدان الکتریکی، با استفاده از تئوری غیرکلاسیک گرادیان کرنش
نام دانشجو:
محمدی هویه، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی - دکتر فیروزبخش، کیخسرو
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه‌سازی سه بعدی و مدل‌سازی تجربی سرماساز لوله ضربانی دومرحله‌ای از نوع جی-ام با شیر میان‌گذر
نام دانشجو:
آشوری، مهیار
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد‌حسن
ادامه مطلب
عنوان:
تخمین نیروهای عضلات کمری و بارهای وارد بر ستون فقرات در فعالیت های مختلف استاتیکی با استفاده از یک مدل جدید الکترومایوگرافی بر پایه پایداری
نام دانشجو:
صمدی، سهیل
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارجمند، نوید
ادامه مطلب
عنوان:
کنترل مرزی ارتعاشات در پانل های انعطاف پذیر ماهواره
نام دانشجو:
کاویانی راد، حسین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر الستی، آریا - دکتر سالاریه، حسن - دکتر وطن خواه، رامین
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و مدل سازی دینامیکی و کنترل یک میکروربات متحرک در سیال با قابلیت مانوردهی بالا
نام دانشجو:
اسفندبد، علیرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نجات، حسین - دکتر مقداری، علی
ادامه مطلب
عنوان:
بهینه سازی توزیع تخلخل در تیرهای آلیاژ حافظه دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نام دانشجو:
جمشیدی، محمد امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارغوانی هادی، جمال
ادامه مطلب
عنوان:
به کارگیری روش پردازش تصویر در اندازه گیری کرنش و تنش در ورق های با هندسه پیچیده
نام دانشجو:
کوه پایه، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عاصم پور، احمد
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی اثر استفاده از مواد فوق آب‌گریز در بدنه خودرو جهت کاهش درگ
نام دانشجو:
ولی‌زاده، مهسا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی - دکتر خدایگان، سعید
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و ساخت زیست مواد مهندسی شده برای کاربردهای مهندسی بافت از جمله سیستم قلبی - عروقی
نام دانشجو:
خیاط نوروزی، سارا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شاملو، امیر
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی بهینه یاتاقان های اسپیندل سرعت بالا جهت کاهش لنگی های غیرتکراری
نام دانشجو:
فراهانی، محمد رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر خدایگان، سعید - دکتر موحدی، محمد رضا
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی دینامیکی و کنترل خطوط مهاربندی شناورهای باری به هنگام بارگیری
نام دانشجو:
رسا، رویا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر صیادی، حسن
ادامه مطلب
عنوان:
مدل‌سازی، تحلیل و بررسی تجربی برداشت کننده ی انرژی به کمک آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی
نام دانشجو:
عسکری‌ فرسنگی، محمد امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر صیادی، حسن - دکتر ذاکرزاده، محمد رضا
ادامه مطلب
عنوان:
مدل‌سازی، تحلیل و بررسی تجربی برداشت کننده ی انرژی به کمک آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی
نام دانشجو:
عسکری‌ فرسنگی، محمد امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر صیادی، حسن - دکتر ذاکرزاده، محمد رضا
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل غیرخطی قطاع FG با تکیه‌گاه ساده در لبه‌های شعاعی تحت بارگذاری ترمومکانیکی
نام دانشجو:
کریمی، محمد هادی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فلاح رجب زاده، فمیدا
ادامه مطلب
عنوان:
ارائه یک روش طراحی مفهومی و اندازه بندی اجزای سیستم انتقال قدرت خودرو هیبرید
نام دانشجو:
محمد باقر، احسان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعادت فومنی، محمود - دکتر نصیری، صیاد
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل الاستیک غیرخطی کمان های FG تحت بار ترمومکانیکی
نام دانشجو:
روح الامینی، رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فلاح، فمیدا
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و پیاده‌سازی کنترلر برای سیستم نانوموقعیت‌دهی 2 محوره با استفاده از عملگرهای مجهز به کرنش‌سنج
نام دانشجو:
بیات، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نجات، حسین - دکتر سالاریه، حسن
ادامه مطلب
عنوان:
مطالعه آزمایشگاهی فرایند تشکیل قطره در محلول حاوی سورفاکتنت
نام دانشجو:
نیک نژاد، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فیروزآبادی، بهار - دکتر افشین، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل پارامترهای مؤثر بر سیکل مایع‌ساز هلیوم با استفاده از آنالیز اگزرژی
نام دانشجو:
اسلامی، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تحلیلی و شبیه‌سازی عددی اثر انرژی آزاد شده از انفجار سطحی بر خطوط لوله زیرزمینی
نام دانشجو:
آزادی، امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهانیه، بیژن
ادامه مطلب
عنوان:
تخمین المان محدود نیروهای وارده بر ستون مهره ها در فعالیت های استاتیکی با استفاده از سینماتیک اندازه گیری شده توسط تصویربرداری پزشکی
نام دانشجو:
دهقان هامانی، ایرج
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارجمند، نوید
ادامه مطلب
عنوان:
انتخاب جهت گیری بهینه قطعات در فرایندهای نمونه سازی سریع
نام دانشجو:
گل محمدی، امیر حسین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر خدایگان، سعید
ادامه مطلب
عنوان:
مدل‌سازی و کنترل ربات تک‌پای پشتک‌زن
نام دانشجو:
ذبیحی، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر الستی، آریا
ادامه مطلب
عنوان:
مطالعه‌‌ی نگاشت‌های آشوبناک از دیدگاه آماری و طراحی مدل‌های تصادفی برای بازسازی و پیش‌بینی الگوهای رفتاری سیستم‌های آشوبناک
نام دانشجو:
جوکار، میثم
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سالاریه، حسن - دکتر الستی، آریا
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی کنترل کننده های توزیع شده برای گام‌برداری ربات هفت لینکی زیرفعال با قابلیت یادگیری
نام دانشجو:
کاکایی، محمد مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سالاریه، حسن
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و ساخت پمپ کمک بطنی برای بیماران تحت عمل جراحی قلب
نام دانشجو:
احمدی دوست، احسان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی - دکتر فیروزبخش، کیخسرو
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی مشخصه کرنش - مغناطش آلیاژهای حافظه دار مغناطیسی در برداشت کننده های انرژی
نام دانشجو:
پاک دین، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر صیادی، حسن
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی عددی تاثیر روش های غیرفعال افزایش انتقال حرارت بر عملکرد رادیاتور خودرو
نام دانشجو:
اسدالهی شاه‌بابلی، پاشا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی اثر قید بر انرژی شکست و پیش بینی‌ نیروی شکست اتصالات لحیمی
نام دانشجو:
میرمهدی، صادق
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهی، غلامحسین
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و شبیه‌سازی مبدل حرارتی اسپیرال کرایوژنیک برای واحدهای مایع‌ساز گازی
نام دانشجو:
رجبی کندلجی، وحید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر افشین، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی عددی و تجربی احتراق کنترل شده واکنشی گاز طبیعی - دیزل
نام دانشجو:
بلادی فرد، محمد حسن
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر حسینی، وحید
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه سازی عددی دارورسانی به تومورهای سرطانی
نام دانشجو:
حسینی زاده، احسان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر دهقانی فیروزآبادی، بهار
ادامه مطلب
عنوان:
بهینه‌سازی ناوگان سواری تهران برای هزینه‌های اقتصادی و تولید آلاینده
نام دانشجو:
نوروزی، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر حسینی، وحید
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی خواص مکانیکی متامتریال‌ها با ضریب پواسون منفی
نام دانشجو:
آشوری، امیر
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نقدآبادی، رضا
ادامه مطلب
عنوان:
توسعه روشی به منظور سنجش کمّی خستگی در حین انجام تمرینات توانبخشی بالا تنه بیماران سکته ی مغزی
نام دانشجو:
زارع محمدجانی، علیرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر بهزادی پور، سعید
ادامه مطلب
عنوان:
تخمین نیروهای سر ابزار جراحی توسط سنسور نیرویی 6 درجه آزادی پروگزیمال واقع در انتهای ابزار ربات جراحی سینا
نام دانشجو:
شایسته پور، حامد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهمند، فرزام
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه سازی غیردایم هیدرودینامیکی اجسام انعطاف پذیر به روش المان مرزی
نام دانشجو:
نجفی، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر عباسپور تهرانی، مجید
ادامه مطلب
عنوان:
کنترل سیستم توزیع شده ی چندعامله ی کوادروتورها به منظور حمل بار مشترک
نام دانشجو:
سلطانی، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر صیادی، حسن
ادامه مطلب
عنوان:
مدل‌سازی و کنترل الکترومکانیک توربین باد با سرعت متغیر به‌منظور دریافت قدرت حداکثر از انرژی باد
نام دانشجو:
گلناری، فرشاد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر مرادی، حامد
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی اثر عیوب ساختاری نانوکامپوزیت های پلیمری تقویت شده با گرافن بر خواص مکانیکی
نام دانشجو:
بزم آرا، مازیار
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نقدآبادی، رضا
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و ساخت تراشه میکروسیالاتی با هدف جداسازی سلول‌های مرده و زنده
نام دانشجو:
تاجیک، پرهام
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فیروزبخش، کیخسرو - دکتر سعیدی، محمد سعید
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل پس‌کمانش میکروورق بر مبنای تئوری گرادیان کرنش
نام دانشجو:
معبودی، غزاله
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر اصغری، محسن
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل غیرخطی ورق‌های مستطیلی هدفمند تحت بار‌های مکانیکی و حرارتی -‌ مکانیکی با استفاده از روش کانتروویچ تعمیم یافته
نام دانشجو:
مرادخانی، بهروز
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نثیر، اصغر
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی سامانه سرمایش جذبی برای چرخه تهویه هوای خودرو ‌سواری
نام دانشجو:
محمدی منش، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شفیعی، محمد بهشاد
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل ارتعاشات غیر‌خطی میکرو‌ورق دایروی متقارن محوری با استفاده از تئوری گرادیان کرنش
نام دانشجو:
فقیهی، محمد امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر اصغری، محسن
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی شکل دهی ورق های فلزی به کمک مکانیک آسیب
نام دانشجو:
امیرشکاری، یاسر
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عاصم پور، احمد
ادامه مطلب
عنوان:
ترکیب مدل حرارتی باتری لیتیوم - یونی خودروی الکتریکی و مدل کارکرد خودرو برای بررسی پارامتر‌های تاثیر‌گذار بر عملکرد سیستم خنک‌کاری
نام دانشجو:
ربیعی، پدرام
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن - دکتر نصیری، صیاد
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی لوله حرارتی نوسانی حلقه بسته با شاخه اضافی در تبخیرکننده
نام دانشجو:
صدیقی، عرفان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شفیعی، محمد بهشاد
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و ساخت پلتفرم سیار ربات اجتماعی با قابلیت نظارت بر کارگاه های ماشین‌ابزار
نام دانشجو:
آموزنده نوباوه، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر مقداری، علی
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه سازی عددی ته نشینی ذرات در حوضچه های رسوب گذار به روش گردابه های بزرگ
نام دانشجو:
ستاری، رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فیروزآبادی، بهار - دکتر کاظم زاده حنانی، سیامک
ادامه مطلب
عنوان:
بهبود چگالش در آب شیرین کن خورشیدی با استفاده از سرمایش شبانه به کمک مواد تغییر فاز دهنده
نام دانشجو:
امارلو، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شفیعی، محمد بهشاد
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی هیدرودینامیک حرکت میکروآبزیان و میکروشناگرها و شبیه‌سازی عددی حرکت میکروارگانیسم‌ها با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
نام دانشجو:
مقیمی خیرآبادی، ایمان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عباس‌پور، مجید - دکتر مهدیقلی، حمید
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی کاهش مصرف آب و تحلیل اگزرژی - اقتصادی برج‌های خنک‌کن هیبریدی
نام دانشجو:
عزیزی کردکندی، محمد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن - دکتر اصغری، محسن
ادامه مطلب
عنوان:
مطالعه اثر متقابل حرکت اکتین ها و پیدایش نقاط چسبندگی در مقیاس های ماکرو و میکرو
نام دانشجو:
قاسمی ورنامخواستی، امیر
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر فیروزآبادی، بهار - دکتر سعیدی، محمد سعید
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه‌سازی جریان سیال مگنتورئولوژیکال در مقیاس ذرات
نام دانشجو:
هاشمی، محمد رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر تقی زاده منظری، مهرداد - دکتر فاتحی، روح الله
ادامه مطلب
عنوان:
مطالعه‌ ی مکانیزم باز و بسته شدن کانال‌ های غشایی حساس به بار مکانیکی
نام دانشجو:
رسولی، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نجات پیشکناری، حسین - دکتر ظهور، حسن - دکتر جمالی، یوسف
ادامه مطلب
عنوان:
توسعه دستگاه میکروفلوییدیکی کاغذی برای تشخیص زیستی
نام دانشجو:
بوداغی، میعاد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شاملو، امیر
ادامه مطلب
عنوان:
توسعه روش ارزیابی خطر افتادن در بیماران مبتلا به پارکینسون بر اساس داده های مرکز فشار
نام دانشجو:
شکوهی، شبنم
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر بهزادی پور، سعید
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل و بررسی حضور مانع استخوانی در شیوه درمان هایفو
نام دانشجو:
ترکی نژاد زیارتی، پوریا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی - دکتر فیروزبخش، کیخسرو
ادامه مطلب
عنوان:
برهم کنش جریان های اقیانوسی بزرگ مقیاس و لنگیدگی در چرخش زمین
نام دانشجو:
نقیبی، الناز
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر میرعباس، جلالی - دکتر بهزاد، مهدی
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه‌سازی تولید میکروکپسول‌ها برای کاربرد کپسوله‌سازی سلولی
نام دانشجو:
یعقوبی، محمّد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمّد سعید - دکتر کاظم زاده حنانی، سیامک
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی، شبیه سازی و ساخت مدل حبابچه ریوی انسان بر روی ریزتراشه
نام دانشجو:
مقدس، هاجر
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد سعید
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی اثر اندازه و شکل نانوذره حاوی دارو در عبور از دیواره یاخته
نام دانشجو:
شادمانی، پیمان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نقدآبادی، رضا - دکتر منتظری هدش، عباس
ادامه مطلب
عنوان:
امکان‌سنجی و طراحی جزیره مصنوعی انرژی (در منطقه خلیج‌فارس)
نام دانشجو:
نوروزی، پرهام
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی
اساتید راهنما:
دکتر عباس‌پور طهرانی فرد، مجید
ادامه مطلب
عنوان:
روش جدید برای اندازه گیری تغییرات بسیار کم در پارامترهای فیزیکی بر اساس ویژگی حساسیت به شرایط سیستم های آشوب
نام دانشجو:
صدیقی رنانی، جمال
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی
اساتید راهنما:
دکتر ظهور، حسن
ادامه مطلب
عنوان:
توسعه و پیاده سازی یک روش کنترل نیروی تعاملی ربات پوشیدنی مبتنی بر سوئیچ بین فازهای تک تکیه گاهی و دو تکیه گاهی بر اساس تئوری سیستم های هیبرید
نام دانشجو:
صفایی فر، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر وثوقی، غلامرضا
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و تحلیل و ساخت یک دستگاه سنگ شکن کلیه
نام دانشجو:
امینی، ناصح
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی - دکتر فیروزبخش، کیخسرو
ادامه مطلب
عنوان:
برداشت و ذخیره سازی انرژی از ارتعاشات عرضی تیر یکسر گیردار با لایه های پیزوالکتریک در حالت آشوبناک
نام دانشجو:
گلذاری، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی و تحلیل سیگنال های ارتعاشی مجموعه گیربکس به منظور کاهش نویز
نام دانشجو:
رمضانی فرانی، علیتحلیل ارتعاشی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعادت فومنی، محمود
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی و المان محدود عمر خستگی سگدست خودرو تحت بارهای جاده ای
نام دانشجو:
حسین زاده بیزکی، توحید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهی، غلامحسین
ادامه مطلب
عنوان:
امکان سنجی ساخت ایمپلنت دندانی تیتانیومی گرادیانی با روش پرینت سه بعدی SLS
نام دانشجو:
هاشمی فشارکی، رامین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهمند، فرزام - دکتر موحدی، محمد رضا
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی و مقایسه رفتار آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای دیزلی در ارتفاعات مختلف با استفاده از روش اندازه گیری همراه
نام دانشجو:
اشجعی، بهزاد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر حسینی، وحید
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و ساخت دستگاه تولید دارو به غلظت های مختلف
نام دانشجو:
عبادی، میلاد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد سعید
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی و عددی تاثیر شیارهای استاتور روی خنک کاری ژنراتورهای نیروگاهی
نام دانشجو:
عرفانیان نخچی طوسی، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر نوری بروجردی، علی
ادامه مطلب
عنوان:
ساخت دستگاه نمونه برداری از ترکیبات آلی فرار، نیمه فرار و میانه فرار خروجی از موتور خودروها و دودکش
نام دانشجو:
گرایی، حسنی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر حسینی، وحید
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی ربات ماشین‌کاری درون حفره شیرهای کنترل نیروگاه بخار در محل نصب
نام دانشجو:
ترابی گودرزی، اشکان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر دورعلی، محمد
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و ساخت تراشه ریزسیالاتی برای ایجاد محیط کشت سه بعدی از سلول‌های سرطانی
نام دانشجو:
مشکسایان، خشایار
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد سعید
ادامه مطلب
عنوان:
مقایسه‌ی عملکرد داده‌برداری با حسگرهای شتاب‌سنج و غیرتماسی در تشخیص خرابی یاتاقان ساچمه‌ای
نام دانشجو:
حق شناس، سعید
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی
اساتید راهنما:
دکتر بهزاد، مهدی
ادامه مطلب
عنوان:
ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف طبیعی
نام دانشجو:
ابوالحسنی، شهروز
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر رجب زاده، فلاح - دکتر اکبری
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه سازی جریان رقابتی در پیوند بای پس عروق کرونری
نام دانشجو:
عظیمی نژاد، میلاد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فیروزآبادی، بهار
ادامه مطلب
عنوان:
تعیین منحنی حد شکل‌دهی ورق‌‌‌های دولایه به روش‌های تجربی و عددی با درنظرگرفتن اتصال بین لایه‌ها
نام دانشجو:
حسینی، محمد رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عاصم پور، احمد
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی پارامترها و روش های مؤثر کاهش تنش های پسماند در قطعات تولید شده به روش ساخت افزایشی جوش و سیم
نام دانشجو:
تنگستانی، رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهی، غلامحسین
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل و کنترل حرکت تقاطعی و تداخلی دسته های ربات
نام دانشجو:
دانشمند دیزیچه، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر الستی، آریا
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی و تحلیل NVH موتور چهارسیلندر بنزینی و ارائه راهکاری برای کاهش آن
نام دانشجو:
خورشیدی، محمد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعادت فومنی، محمود
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه‌سازی جریان سیال در نانولوله‌ها به روش دینامیک مولکولی غیرتعادلی
نام دانشجو:
خدادادی، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی - دکتر کاظم‌زاده حنانی، سیامک
ادامه مطلب
عنوان:
توسعۀ جریان در کانال‌های متخلخل و نیمه‌متخلخل با شرایط مرزی مختلف
نام دانشجو:
بیرانوند، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نوری بروجردی، علی
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم کنترلی مبتنی بر تشخیص نیت برای ربات پوشیدنی پایین‌تنه بر اساس تلفیق سیگنال‌های بیولوژیکی، حرکتی و نیرویی
نام دانشجو:
سالارکیا، مرتضی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر وثوقی، غلامرضا
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی هم‌زمان اثر تنش برشی و اندرکنش سیال و سازه بر نفوذ ذرات لیپوپروتئین کم چگال به دیواره رگ کرونر
نام دانشجو:
روستایی، مهرداد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر دهقانی فیروزآبادی، بهار
ادامه مطلب
عنوان:
تاثیر تغییر حس عمقی ماهیچه مالتیفیدوس و ماهیچه سولئوس بر روی متغیرهای سینماتیکی و پایداری دینامیکی بالاتنه و پارامترهای مرکز فشار در افراد سالم و بیماران کمردردی غیراختصاصی
نام دانشجو:
شکوهیان، محمد رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر پرنیان پور، محمد - دکتر هویت طلب، مریم
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی فرایند چگالش بر روی سطوح نانوساختار فراآب‌گریز به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی
نام دانشجو:
البرزی، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل ارتعاشات غیرخطی تیر غیریکنواخت در دو جهت عرضی به روش چند مقیاسی: مورد کاربرد در توربین باد
نام دانشجو:
کریمی، بهنام
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر مرادی، حامد
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی، شبیه سازی و ساخت سامانه گریز از مرکز ریزسیالاتی جهت جداسازی سلول های سرطانی
نام دانشجو:
نقدلو، امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شاملو، امیر - دکتر نوری بروجردی، علی
ادامه مطلب
عنوان:
تاثیر جریان‌های دریایی بر جزایر مصنوعی در خلیج فارس
نام دانشجو:
محمدپور، مریم
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عباسپور تهرانی فرد، مجید
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تاثیر پایداری نانوسیال بر عملکرد حرارتی و رژیم جریان در لوله حرارتی نوسانی
نام دانشجو:
اکبری، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن
ادامه مطلب
عنوان:
ساخت و آنالیز حرارتی بسترهای چگالشی نانوبافت فراآبگریز
نام دانشجو:
بادکوبه هزاوه، صابر
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی - دکتر اصغری، محسن
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی و پیش بینی عمر باقی مانده یاتاقان غلتشی تحت بارگذاری شعاعی با سرعت متغیر با استفاده از آنالیز ارتعاشات و شبکه عصبی
نام دانشجو:
گلناری، فرشید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر بهزاد، مهدی
ادامه مطلب
عنوان:
کنترل حرکت دو میکروربات‌ مغناطیسی
نام دانشجو:
یوسفی، مسعود
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نجات پیش کناری، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
دسته‌بندی کودکان مبتلا به فلج مغزی با استفاده از نتایج آنالیز گیت
نام دانشجو:
دربندی، حامد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهمند، فرزام - دکتر بهزادی‌پور، سعید
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی سیستم ترکیبی سلول فوتوولتاییک - حرارتی و ماژول ترموالکتریک در حضور ماده تغییرفازدهنده
نام دانشجو:
مظلوم، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شفیعی، محمد بهشاد - دکتر مهرداد ،بروشکی
ادامه مطلب
عنوان:
به کارگیری سیگنال های EMG در تخمین گشتاور مفصل زانو جهت استفاده در کنترل ربات اگزوسکلتون شریف
نام دانشجو:
غیاثی نوقابی، امیر
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر وثوقی، غلامرضا
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه سازی عددی فرایند تشکیل قطره غیرنیوتنی تحت اثر میدان الکتریکی در یک دستگاه میکروفلوئیدیکی
نام دانشجو:
امیری، نصیر
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی - دکتر کاظم زاده حنانی، سیامک
ادامه مطلب
عنوان:
شبیه‌سازی اثر امواج مافوق‌صوت و حرکت حباب برای کاربرد روش مسدود ساختن رگ
نام دانشجو:
سلاجقه، روزبه
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد سعید
ادامه مطلب
عنوان:
کنترل امپدانس متغیر ربات پوشیدنی اندام‌های تحتانی
نام دانشجو:
طاهری‌فر، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر وثوقی، غلامرضا
ادامه مطلب
عنوان:
مدل‌سازی دینامیکی و کنترل میکروسکوپ نیروی اتمی در مود ترولینگ
نام دانشجو:
سجادی، محمد رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر وثوقی، غلامرضا - دکتر نجات پیش‌کناری، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
ساخت داربست چند‌لایه به‌منظور استفاده در ترمیم زخم های پوستی
نام دانشجو:
کمالی، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شاملو، امیر - دکتر اصغری، محسن
ادامه مطلب
عنوان:
توسعه مدل عصبی عضلانی دست بیماران سکته در حرکت Reaching و ارزیابی تجربی آن
نام دانشجو:
نیک‌زاد گل‌تپه، اکبر
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر بهزادی‌پور، سعید
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی، ساخت و بررسی تجربی تأثیر استفاده از دستگاه تقویت کننده فشار در مجموعه اسمز معکوس سایز کوچک
نام دانشجو:
بوالحسنی، محمد
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی
اساتید راهنما:
دکتر ارغوانی هادی، جمال
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و ساخت دستگاه میکروفلوئیدیکی دو مرحله ای واقع بر تراشه، جهت کنترل و جداسازی سلول های سرطانی
نام دانشجو:
مسعودی، محمد مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شاملو، امیر - دکتر خدایگان، سعید
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی سیستم ترکیبی پمپ حرارتی منبع زمینی با کلکتور خورشیدی و مواد تغییر فاز دهنده
نام دانشجو:
بیگلریان، حسن
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عباسپور، مجید - دکتر سعیدی، محمد حسن
ادامه مطلب
عنوان:
تاثیر تمرینات تکراری صفحاتی دست، حین نگهداری میله منعطف، روی پایداری موضعی بدن و سینرجی های عضلانی شانه
نام دانشجو:
داودی، مهرداد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر پرنیان پور، محمد - دکتر هویت طلب، مریم
ادامه مطلب
عنوان:
تحلیل استاتیکی و دینامیکی میکروژیروسگوپ حلقوی بر اساس نظریه گرادیان کرنش
نام دانشجو:
کریم زاده، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی - دکتر فیروزبخش، کیخسرو
ادامه مطلب
عنوان:
تاثیرات فرایند لیزرپینینگ با ناحیه های پوشش متفاوت بر روی تنش های پسماند و رشد ترک خستگی
نام دانشجو:
بیکدلو، رسول
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهی، غلامحسین
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی عددی تأثیر پارامترهای هندسی و مادی توپک‌های متورم‌شونده چاه‌های نفت در فرایند تورم و فروکش
نام دانشجو:
افتخاری، احمد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارغوانی هادی، جمال
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تاثیر استفاده از غلاف بر میزان استحکام تثبیت بافت پیوندی در بازسازی رباط صلیبی قدامی به روش تکنیک بلوک استخوانی باشتی
نام دانشجو:
برجعلی، امیر حسین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهی، غلامحسین - دکتر چیذری، محمود
ادامه مطلب
عنوان:
مدل‌سازی و تحلیل مکانیسم لایه نشانی پودر در فرایند تف جوشی انتخابی با لیزر
نام دانشجو:
شکیبا، عبدالرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موحدی، محمد رضا
ادامه مطلب
عنوان:
مطالعه اثر ارتعاشات منتقل شده از خودرو به سرنشین بر بارهای وارده بر ستون فقرات با تبیین اثر زاویه کمر-لگن، پوزیشن سرنشین، مشخصات صندلی و شیب پشتی به روش مدل سازی المان محدود
نام دانشجو:
امیری، سروش
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارجمند، نوید - دکتر پرنیان‌پور، محمد
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی عملکرد فیلترهای جاذب دوده غیرکاتالیستی موتور دیزل در شرایط واقعی راهبری
نام دانشجو:
ملک لو، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر حسینی، وحید - دکتر کاظم‌زاده حنانی، سیامک
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی مکانیزم و سیستم کنترل ربات پوشیدنی توانبخشی برای انگشتان دست
نام دانشجو:
یکتا، رامین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ظهور، حسن
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی ذوب دو ماده تغییر فاز دهنده غیرقابل امتزاج
نام دانشجو:
مومنی، میثم
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر بهشاد شفیعی، محمد
ادامه مطلب
عنوان:
ارائه فرمولاسیون برای مدل سازی مکانیکی میکرو و نانوتیرها و ورق ها جهت تحلیل استاتیکی و ارتعاشی بر اساس نظریه گرادیان دوم کرنش
نام دانشجو:
مومنی، علیرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر اصغری، محسن - دکتر وطن خواه، رامین
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی، طراحی و بررسی تأثیر ربات های انسان نما در درمان کودکان مبتلا به اُتیسم (درخودماندگی)
نام دانشجو:
طاهری، علیرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر مقداری، علی - دکتر پوراعتماد، حمید رضا
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی مدل انتقال حرارت غیرفوریه در هنگام تابش لیزر در دندان
نام دانشجو:
زراعت‌پیشه، میلاد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نوری بروجردی، علی - دکتر ارجمند، نوید
ادامه مطلب
عنوان:
توسعه الگوریتم زمان حقیقی برای کالیبراسیون حسگر مغناطیس سنج سه محوره به کمک روش های تلفیق داده
نام دانشجو:
خطیب، صدیقه
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سالاریه، حسن
ادامه مطلب
عنوان:
تعامل انسان و ربات با جهت‌یابی منبع صوتی در ربات اجتماعی آرش
نام دانشجو:
عیدی، عبدالله
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر مقداری، علی - دکتر وثوقی، غلامرضا - دکتر عالمی، مینو
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی تجربی و عددی میدان جریان چرخشی دو جهته در موتور ورتکسی
نام دانشجو:
آقاکاشی، وحید
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن - دکتر مظفری، علی اصغر
ادامه مطلب
عنوان:
ارائه مدل پوسته معادل با استفاده از تئوری کلاسیک و غیرموضعی برای تحلیل ارتعاشات نانوپیچک کربنی
نام دانشجو:
ترقی اسگویی، امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی - دکتر اصغری، محسن
ادامه مطلب
عنوان:
طراحی و شبیه‌سازی یک شناور زیرسطحی کشش تفرجی
نام دانشجو:
برهانی، حامد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عباسپور، مجید
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی و تحلیل حرکتی یک نانوربات سیار با استفاده از دینامیک مولکولی
نام دانشجو:
نعمتی اصطهباناتی، علیرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر مقداری، علی - دکتر سهراب پور، سعید - دکتر نجات پیشکناری، حسین
ادامه مطلب
عنوان:
مدل سازی و کنترل غیرمتمرکز آرایش پروازی مجموعه ماهواره‌‌های کوچک
نام دانشجو:
شصتی، بهروز
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر الستی، آریا - دکتر اسدیان، نیما - دکتر سالاریه، حسن
ادامه مطلب
عنوان:
بررسی قابلیت اطمینان و عدم قطعیت‌های چیدمان‌های مختلف مهاربندی در سکوهای پایه ثابت
نام دانشجو:
جمشیدی، هدایت
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر تابش پور، محمد رضا
ادامه مطلب