صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

مقالات

با توجه به تجربه سالیان گذشته، پرداختن به فعالیت های پژوهشی در هر زمینه علمی و صنعتی در پیشرفت و ترقی آن زمینه تاثیرگذار بوده است. از طرفی با توجه به جایگاه بالای کشورمان در توسعه علم درجهان این زمینه بسیار مورد توجه دانشجویان در رده های مختلف قرار گرفته است.

لیست مقالات

Title:
Vibration suppression of offshore wind turbine foundations using tuned liquid column dampers and tuned mass dampers
Year:
2019
Abstract:
Highly dynamic nature of the applied loads on flexible and lightly damped offshore wind turbine (OWT) foundations affects the lifetime and serviceability of the system. In this stu
Read more
Title:
A New Approach for the Reliability-Based Robust Design Optimization of Mechanical Systems under the Uncertain Conditions
Year:
2018
Abstract:
A mechanical system inherently affected by the conditions, factors, and parameters of uncertainties. Without including the uncertainty effects in the design procedure, the designs
Read more
Title:
Assessing the role of Ca2+ in skeletal muscle fatigue using a multi-scale continuum model
Year:
2019
Abstract:
The Calcium ion Ca2+ plays a critical role as an initiator and preserving agent of the cross-bridge cycle in the force generation of skeletal muscle. A new multi-scale chemo-mechan
Read more
Title:
An efficient scanning algorithm for improving accuracy based on minimising part warping in selected laser sintering process
Year:
2019
Abstract:
In the selective laser sintering (SLS) method, layers of powder are scanned by a laser beam and sintered. The thermal gradients created by laser heating and the subsequent cooling
Read more
Title:
A framework for multi-objective optimisation of 3D part-build orientation with a desired angular resolution in additive manufacturing processes
Year:
2019
Abstract:
In additive manufacturing processes, the part build orientation (PBO) is one of the most important factors that can affect the characteristics of the quality product such as the am
Read more
Title:
Bilayered heparinized vascular graft fabricated by combining electrospinning and freeze drying methods
Year:
2019
Abstract:
Small diameter vascular grafts (<6 mm) are highly demanded for patients suffering from severe occluded arteries to be used as a bypass or substituted conduit. Fabricating a graft w
Read more
Title:
Dynamic modelling and design of various robust sliding mode controls for the wind turbine with estimation of wind speed
Year:
2019
Abstract:
The main propose of this paper is extracting the maximum efficiency from variable speed wind turbine, which is modelled as an electromechanical system with two masses dynamics. The
Read more
Title:
Improving sustainability performance of heating facilities in a central boiler room by condition-based maintenance
Year:
2019
Abstract:
Executing a successful maintenance plan during the operation period is one of the essential parts to improve the performance of energy systems. The plan is conventionally regulated
Read more
Title:
Challenge in particle delivery to cells in a microfluidic device
Year:
2018
Abstract:
Micro and nanotechnology can potentially revolutionize drug delivery systems. Novel microfluidic systems have been employed for the cell culture applications and drug delivery by m
Read more
Title:
Motion type analysis of a piezoelectric-actuated vibratory micro-robot in hybrid stick-slip-jump mode
Year:
2018
Abstract:
In this paper, the stick-slip-jump motion of a micro-robot with two perpendicular vibratory actuators is studied. A practical model of this micro-robot is designed and fabricated w
Read more
Title:
A new low-cost swirler for axial micro hydro turbines of low head potential
Year:
2018
Abstract:
This paper presents a new design process of a low-cost swirler employed in axial micro-turbines. The swirler is simple in design, inexpensive and easy to produce and has good adapt
Read more
Title:
Decoupled stability equation for buckling analysis of FG and multilayered cylindrical shells based on the first-order shear deformation theory
Year:
2018
Abstract:
Based on the first-order shear deformation and Donnell's shell theory with von Karman non-linearity, one decoupled stability equation for buckling analysis of functionally graded (
Read more
Title:
Experimental investigation of the thermal characteristics of single-turn pulsating heat pipes with an extra branch
Year:
2018
Abstract:
In addition to some approaches such as changing the working fluid or number of turns in a pulsating heat pipe (PHP), geometrical changes are also appealing for enhancing the therma
Read more
Title:
A three-dimensional micromechanical model of brain white matter with histology-informed probabilistic distribution of axonal fibers
Year:
2018
Abstract:
This paper presents a three-dimensional micromechanical model of brain white matter tissue as a transversely isotropic soft composite described by the generalized Ogden hyperelasti
Read more
Title:
Experimental study on gyroscopic effect of rotating rotor and wind heading angle on floating wind turbine responses
Year:
2018
Abstract:
Limited fossil resources, daily increasing rate of demand for energy and the environmental pollution fact have made people revert to renewable sources of energy as a solution. One
Read more
Title:
Patient-Robot-therapist collaboration using resistive impedance controlled tele-robotic systems subjected to time delays
Year:
2018
Abstract:
In this paper, an approach to physical collaboration between a patient and a therapist is proposed using a bilateral impedance control strategy developed for delayed tele-robotic s
Read more
Title:
Coordinated activities of trunk and upper extremity muscles during walker-assisted paraplegic gait: A synergy study
Year:
2018
Abstract:
Individuals with spinal cord injury (SCI) at lower thoracic levels might walk independently with the aid of mechanical orthoses and walker by using their unimpaired trunk and upper
Read more
Title:
Numerical simulation of PV cooling by using single turn pulsating heat pipe
Year:
2018
Abstract:
Electrical efficiency of photovoltaic (PV) modules depends on their working temperature. Effective cooling is required in order to achieve higher performance. Pulsating heat pipes
Read more
Title:
Nonlinear kinematics analysis and internal resonance of wind turbine blade with coupled flapwise and edgewise vibration modes
Year:
2018
Abstract:
Environmental issues and energy crisis have caused the world attention to the renewable energies; especially the wind power, since they have low cost and high reliability. To achie
Read more
Title:
The role of ion partitioning in electrohydrodynamic characteristics of soft nanofluidics: Inclusion of EDL overlap and steric effects
Year:
2018
Abstract:
In this paper, we aim to account for the partitioning of finite sized ions and electric double layer (EDL) overlapping effects on the electrostatics and hydrodynamics of soft nanof
Read more
Title:
Trunk Hybrid Passive–Active Musculoskeletal Modeling to Determine the Detailed T12–S1 Response Under In Vivo Loads
Year:
2018
Abstract:
Biomechanical models of the spine either simplify intervertebral joints (using spherical joints or deformable beams) in musculoskeletal (MS) or overlook musculature in geometricall
Read more
Title:
Standard and boundary layer perturbation approaches to predict nonlinear axisymmetric behavior of cylindrical shells
Year:
2018
Abstract:
The feasibility and performance of standard and boundary layer perturbation techniques in nonlinear analyses of cylindrical shells are investigated. To this end, the nonlinear axis
Read more
Title:
Numerical and experimental investigation of flat-plate pulsating heat pipes with extra branches in the evaporator section
Year:
2018
Abstract:
In addition to some approaches such as changing the working fluid or number of turns in a flat-plate pulsating heat pipe (FP-PHP), geometrical changes are also appealing for enhanc
Read more
Title:
Robust fault tolerant explicit model predictive control(
Year:
2018
Abstract:
In this study, a new algorithm for explicit model predictive control of linear discrete-time systems subject to linear constraints, disturbances, uncertainties, and actuator faults
Read more
Title:
Design and comparison of quasi continuous sliding mode control with feedback linearization for a large scale wind turbine with wind speed estimation
Year:
2018
Abstract:
In this paper, dynamic modelling and control of WindPACT 1.5 MW wind turbine in Region 2 for extracting the maximum energy from wind is investigated (where the wind velocity is gre
Read more
Title:
Experimental study of convective heat transfer in the entrance region of an annulus with an external grooved surface
Year:
2018
Abstract:
The aim of this experimental work is to study the effect of grooved surfaces in the entrance region of annular flows on local heat transfer. The outer stationary cylinder is groove
Read more
Title:
The effect of droplet size, channel length and the amount of electromagnetic actuation force on reciprocating movement of mercury droplets in the magn
Year:
2018
Abstract:
Micropumps are regarded as one of the devices used in microsystems, which are responsible for pumping working fluid. The magnetic reciprocating micropump is an example of the exist
Read more
Title:
Hydro-aerodynamic mathematical model and multi-objective optimization of wing-in-ground effect craft in take-off
Year:
2018
Abstract:
Hydro-aerodynamic mathematical model and multi-objective optimization of a popular wing-in-ground effect craft are presented in this research using a hydro-aerodynamic practical me
Read more
Title:
Frictional viscoelastic based model for spherical particles collision
Year:
2018
Abstract:
In this paper, collision of two balls in three dimensions with regard to energy loss and friction is studied. This investigation intends to propose the procedure which can determin
Read more
Title:
Geometric optimization of parabolic trough solar collector based on the local concentration ratio using the Monte Carlo method
Year:
2018
Abstract:
This research is aimed at geometric analysis of parabolic trough solar collector (PTC) in different sizes of the main components of the system. The rate of the Local Concentration
Read more
Title:
Boundary control of flexible satellite vibration in planar motion
Year:
2018
Abstract:
In this paper, the planar maneuver of a flexible satellite with regard to its flexible appendages vibration has been studied. The flexible satellite translates and rotates in a pla
Read more
Title:
Aeroelastic modeling and dynamic analysis of a wind turbine rotor by considering geometric nonlinearities
Year:
2018
Abstract:
Due to the increased flexibility of modern multi-megawatt wind turbine structures, more advanced analyses are needed to investigate the effects of geometric nonlinearities originat
Read more
Title:
Development of an accurate finite element model for N-layer MR-laminated beams using a layerwise theory
Year:
2018
Abstract:
Laminated composite beams incorporated with magneto-rheological fluid are being used in variety of critical applications. An N-layer magneto-rheological-laminated beam based on lay
Read more
Title:
A novel computer-oriented dynamical approach with efficient formulations for multibody systems including ignorable coordinates
Year:
2018
Abstract:
Based on Lagrangian mechanics, we present a novel and computationally efficient set of equations of motion in the matrix notation, for unconstrained or constrained mechanical syste
Read more
Title:
Effects of linear acceleration in a harmonically excited proof mass MEMS rate gyroscope
Year:
2018
Abstract:
MEMS rate gyroscopes are prone to different errors because of environmental conditions and manufacturing errors. These errors can result to mismatch between the fabricated gyros an
Read more
Title:
Modeling the formation of traditional and non-traditional secondary organic aerosols from in-use, on-road gasoline and diesel vehicles exhaust
Year:
2018
Abstract:
In this study, we implement a numerical model to predict secondary organic aerosol (SOA) formation from semi- and intermediate-volatility organic compounds emitted from in-use gaso
Read more
Title:
Investigation of cohesive FE modeling to predict crack depth during deep-scratching on optical glasses
Year:
2018
Abstract:
Optical glass scratching can induce various types of cracks, among which median cracks are extremely detrimental and penetrate deeply under the surface. Due to deep-scratching proc
Read more
Title:
Exergy analysis of parabolic trough solar collectors using Al2O3/synthetic oil nanofluid
Year:
2018
Abstract:
Parabolic trough solar collector (PTC) is one of the most mature and widely used type of solar energy harnessing devices. Therefore, investigation of the effect of various operatio
Read more
Title:
Experimental and analytical study of thermohydraulic performance of a novel loop heat pipe with an innovative active temperature control method
Year:
2018
Abstract:
In this study, a novel type of LHP is innovated, fabricated, and its performance is assessed by numerous experiments. Compared to conventional LHPs, this novel design has some modi
Read more
Title:
A dynamic metaheuristic optimization model inspired by biological nervous systems: Neural network algorithm
Year:
2018
Abstract:
In this research, a new metaheuristic optimization algorithm, inspired by biological nervous systems and artificial neural networks (ANNs) is proposed for solving complex optimizat
Read more
Title:
Failure analysis of bolt connections in fired heater of a petrochemical unit
Year:
2018
Abstract:
The main function of a fired heater in a petrochemical site is to produce supersaturated steam. Due to extremely difficult working conditions and high temperatures, there is a very
Read more
Title:
A Hybrid Algorithm for Prediction of Varying Heart Rate Motion in Computer-Assisted Beating Heart Surgery
Year:
2018
Abstract:
An essential requirement for performing robotic assisted surgery on a freely beating heart is a prediction algorithm which can estimate the future trajectory of the heart in the va
Read more
Title:
A planar neuro-musculoskeletal arm model in post-stroke patients
Year:
2018
Abstract:
Mathematical modeling of the neuro-musculoskeletal system in healthy subjects has been pursued extensively. In post-stroke patients, however, such models are very primitive. Beside
Read more
Title:
Modeling the detection efficiency in photodetectors with temperature-dependent mobility and carrier lifetime
Year:
2018
Abstract:
We proposed a modeling procedure to calculate the impact of temperature on the detection efficiency in photodetectors based on CdTe materials. Temperature increase impacts on the e
Read more
Title:
Numerical simulation of a concentrating photovoltaic-thermal solar system combined with thermoelectric modules by coupling Finite Volume and Monte Car
Year:
2018
Abstract:
During the last decades, the adoption of more strict safety and environmental regulations, as well as a rise in energy costs, sparked an increasing interest in the design of renewa
Read more
Title:
Robust Adaptive Bilateral Control of Teleoperation Systems with Uncertain Parameters and Unmodeled Dynamics
Year:
2018
Abstract:
Kinematic and dynamic parameters of robot manipulators are difficult to measure exactly. Also, time varying unknown dynamical parameters of human arm, during interaction with the m
Read more
Title:
Dynamic Characterization of a Parallel Haptic Device for Application as an Actuator in a Surgery Simulator
Year:
2018
Abstract:
Tactile sense is a key element in developing virtual reality simulators or surgical training systems. In this regard, haptic interfaces, the generator of a sense of touch, play a s
Read more
Title:
Robust Nonlinear Neural Network-Based Control of a Haptic Interaction with an Admittance Type Virtual Environment
Year:
2018
Abstract:
For simulating the surgical procedures in a virtual environment, it is necessary to propose a suitable virtual environment model which can reflect the real physical tool-tissue int
Read more
Title:
Dynamic Modeling and Path Following of a Scaled-Up Helical Swimmer Robot
Year:
2018
Abstract:
Helical micro swimmers capable of propulsion at low Reynolds numbers have been proposed for future therapeutic medical applications. However, Maneuverability and control of swimmin
Read more
Title:
A Novel Stable Robust Adaptive Impedance Control Scheme for Ankle Prostheses
Year:
2018
Abstract:
A stable robust adaptive impedance control strategy is introduced here as a model-based low-level control scheme for active ankle prostheses. The effects of amputee-prosthesis and
Read more
Title:
Control Tuning of a Heart Motion Tracking System in Off-pump Heart Surgery
Year:
2018
Abstract:
Design, implementation and experimental evaluation of a classic PID, and a modern Generalized Predictive Control (GPC) for an off-pump heart tracking system were carried out. Follo
Read more
Title:
Design and implementation of a new body weight support (BWS) system
Year:
2018
Abstract:
Gait training is a critical rehabilitation procedure for patients suffering from walking problems. It, however, puts the therapist in high orthopedic risk since he should prevent t
Read more
Title:
Optimum mechanism for rehabilitation of fingers
Year:
2018
Abstract:
Nowadays, with the advancement of technology, humans are looking for ways to cure various diseases. Meanwhile, musculoskeletal injuries usually have a long treatment period. Theref
Read more
Title:
Experimental study of obstacle effect on sediment transport of turbidity currents
Year:
2018
Abstract:
The effects of an obstacle on the suspended load transport rate of supercritical turbidity currents were investigated experimentally. A Vectrino velocity meter was used to measure
Read more
Title:
Hierarchical decentralized control of a five-link biped robot
Year:
2018
Abstract:
Most of the biped robots are controlled using pre-computed trajectory methods or methods based on multi-body dynamics models. The pre-computed trajectory-based methods are simple;
Read more
Title:
Unbalance-induced rub between rotor and compliant-segmented stator
Year:
2018
Abstract:
Today, turbomachinery designers are trying to attain zero clearances for optimizing performance and efficiency of machine by designing advanced compliant-segmented seals. This tren
Read more
Title:
Experimental study of internal forced convection of ferrofluid flow in non-magnetizable/magnetizable porous media
Year:
2018
Abstract:
In this work, the thermal and hydrodynamic performance of ferromagnetic fluid, which flows through a copper tube in thermal entrance region, has been studied. The flow in the tube
Read more
Title:
Small-scale analysis of plates with thermoelastic damping based on the modified couple stress theory and the dual-phase-lag heat conduction model
Year:
2018
Abstract:
Thermoelastic damping (TED) is one of the main energy dissipation mechanisms in structures with small scales. On the other hand, the classical continuum theory is not capable of de
Read more
Title:
Prediction of machining chatter in milling based on dynamic FEM simulations of chip formation
Year:
2018
Abstract:
Chatter vibration is a major obstacle in achieveing increased machining performance. In this research, a finite element model of chip formation in a 2D milling process is used to p
Read more
Title:
Evaluation and improvement of the thermal performance of different types of horizontal ground heat exchangers based on techno-economic analysis
Year:
2018
Abstract:
In recent years horizontal Ground Heat Exchangers (GHEs) has attracted a growing interest as heat source/sink for ground source heat pump systems. Horizontal GHEs initial installat
Read more
Title:
A novel model for analysis of multilayer graphene sheets taking into account the interlayer shear effect
Year:
2018
Abstract:
In this study, a multiplate shear model is developed for dynamic analysis of multilayer graphene sheets with arbitrary shapes considering the interlayer shear effect. By utilizing
Read more
Title:
Robust adaptive sliding mode admittance control of exoskeleton rehabilitation robots
Year:
2018
Abstract:
A nonlinear robust adaptive sliding mode admittance controller is proposed for exoskeleton rehabilitation robots. The proposed controller has robustness against uncertainties of dy
Read more
Title:
Evaluation of heat conduction in a laser irradiated tooth with the three-phase-lag bio-heat transfer model
Year:
2018
Abstract:
In this study, a dental short pulse laser with a Gaussian beam profile was applied normally to the top surface of a mineral organ i.e. the human tooth for a root canal therapy. A n
Read more
Title:
Remaining useful life prediction of ball-bearings based on high-frequency vibration features
Year:
2018
Abstract:
Selecting appropriate features from the vibration condition monitoring data of ball-bearings is one of the main challenges in the application of data-driven methods for remaining u
Read more
Title:
Availability analysis on combustion of n-heptane and isooctane blends in a reactivity controlled compression ignition engine
Year:
2018
Abstract:
Unfortunately, energy demands and destruction of the environment from uncontrolled manipulation of fossil fuels have increased. Climate change concerns have resulted in the rapid u
Read more
Title:
Probabilistic assessment of creep-fatigue crack propagation in austenitic stainless steel cracked plates
Year:
2018
Abstract:
This study investigates the effects of uncertainties in the prediction of creep-fatigue crack propagation in 316L(N) austenitic stainless steel plates containing a semi-elliptical
Read more
Title:
Drop formation from a capillary tube: Comparison of different bulk fluid on Newtonian drops and formation of Newtonian and non-Newtonian drops in air
Year:
2018
Abstract:
The formation of water drops as a Newtonian fluid and formation of a shear-thinning non-Newtonian fluid, Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) from a capillary into different bulk fluids
Read more
Title:
O 027 - There are common patterns of muscle synergy in cerebral palsy crouch gait
Year:
2018
Abstract:
Background: Muscle synergy is the leading hypothesis on how the central nervous system coordinates limb functions. Cerebral palsy (CP) patients utilize fewer synergies, and are bel
Read more
Title:
The effect of microthread design on magnitude and distribution of stresses in bone: A three-dimensional finite element analysis
Year:
2018
Abstract:
Background: The researches regarding the influence of microthread design variables on the stress distribution in bone and a biomechanically optimal design for implant neck are limi
Read more
Title:
Designing a new multifunctional peptide for metal chelation and Aβ inhibition
Year:
2018
Abstract:
According to the Amyloid hypothesis, as the foremost scientific explanation for Alzheimer Disease (AD), the neuropathology of AD is related to toxic fragments of amyloid beta (Aβ)
Read more
Title:
P 043 – Center of pressure progression and ground reaction forces are altered in cerebral palsy crouch gait
Year:
2018
Abstract:
[No abstract available]
Read more
Title:
Development of a new mechanism to change velocity in a helical swimmer robot at low Reynolds number
Year:
2018
Abstract:
This paper presents a new mechanism with unique and prominent features for a helical swimmer robot. "Double Helices Propulsion Mechanism" consists of two parallel helices with a si
Read more
Title:
Parametric study on mixing process in an in-plane spiral micromixer utilizing chaotic advection
Year:
2018
Abstract:
Recent advances in the field of microfabrication have made the application of high-throughput microfluidics feasible. Mixing which is an essential part of any miniaturized standalo
Read more
Title:
Stability improvement of a dynamic walking system via reversible switching surfaces
Year:
2018
Abstract:
Inspired by the effects of a switching surface on the stability of passive dynamic walking (Safa and Naraghi in Robotica 33(01):195–207, 2015; Safa et al. in Nonlinear Dyn. 81(4)
Read more
Title:
Impedance control of non-linear multi-DOF teleoperation systems with time delay: Absolute stability
Year:
2018
Abstract:
A non-linear robust adaptive bilateral impedance controller is proposed to provide the absolute stability of multi-DOF teleoperation systems with communication delays, in addition
Read more
Title:
Fatigue Status Recognition in a Post-Stroke Rehabilitation Exercise with sEMG Signal
Year:
2018
Abstract:
Exercise therapy is considered as one of the main rehabilitation treatments for post-stroke patients, especially by utilizing modern technologies, such as virtual and/or augmented
Read more
Title:
Simulation of Mechanical Force in Skeletal Muscle According to the Intracellular Ca2+ Concentration Level
Year:
2018
Abstract:
Active behavior in skeletal muscle soft tissue is affected by electrical, chemical and mechanical parameters. More realistic model of skeletal muscle demands detailed formulation w
Read more
Title:
3D investigation of natural convection of nanofluids in a curved boundary enclosure applying lattice Boltzmann method
Year:
2018
Abstract:
Purpose: The purpose of this paper is to investigate the natural convection behavior of nanofluids in an enclosure. The enclosure is a 3D capsule with curved boundaries filled with
Read more
Title:
Multi-criteria optimization of the part build orientation (PBO) through a combined meta-modeling/NSGAII/TOPSIS method for additive manufacturing proce
Year:
2018
Abstract:
Additive manufacturing (AM), is a new technology for the manufacturing of the physical parts through an additive manner. In the AM process, the orientation pattern of the part is a
Read more
Title:
A novel stability-based EMG-assisted optimization method for the spine
Year:
2018
Abstract:
Traditional electromyography-assisted optimization (TEMG) models are commonly employed to compute trunk muscle forces and spinal loads for the design of clinical/treatment and ergo
Read more
Title:
Simulation of water purification using magnetically ultra-responsive micro- and nanoscavengers
Year:
2018
Abstract:
Access to clean water is one of the challenges of the 21st century. Thus water purification is inevitable. One method of water treatment is purification by magnetic particles in th
Read more
Title:
Design and analysis of an elliptical-shaped linear ultrasonic motor
Year:
2018
Abstract:
A linear ultrasonic motor (LUSM) with an elliptical-shaped metallic stator and two orthogonal vibration modes is presented in this research. The driving tip's desired vibration is
Read more
Title:
Beating-heart robotic surgery using bilateral impedance control: Theory and experiments
Year:
2018
Abstract:
A bilateral impedance controller is presented to enable robot-assisted surgery of a beating heart. For this purpose, two desired impedance models are designed and realized for the
Read more
Title:
Chaos analysis in attitude dynamics of a flexible satellite
Year:
2018
Abstract:
In this paper, we analytically and numerically investigate chaos in attitude dynamics of a flexible satellite composed of a rigid body and two identical rigid panels attached to th
Read more
Title:
On the steady/quasi-steady dissipation term in the classic discrete vapour cavity model for simulating column separation
Year:
2018
Abstract:
Different families of the Discrete Vapour Cavity Model (DVCM) are developed, including the frictionless, steady and quasi-steady friction models. A relaxation-dissipation approach
Read more
Title:
An analytical study on the elastic-plastic pure bending of a linear kinematic hardening curved beam
Year:
2018
Abstract:
In this study, an analytical solution is presented for elastic-plastic pure bending of a linear kinematic hardening curved beam with rectangular cross section both in monotonic loa
Read more
Title:
How to improve the thermal performance of pulsating heat pipes: A review on working fluid
Year:
2018
Abstract:
Pulsating Heat Pipes (PHPs) are cooling devices that are compact in size and have an ability to transfer heat in low temperature differences. Working fluids strongly affect the the
Read more
Title:
Forming limit diagrams by including the M–K model in finite element simulation considering the effect of bending
Year:
2018
Abstract:
Forming limit diagram is often used as a criterion to predict necking initiation in sheet metal forming processes. In this study, the forming limit diagram was obtained through the
Read more
Title:
A novel regression imputation framework for Tehran air pollution monitoring network using outputs from WRF and CAMx models
Year:
2018
Abstract:
Missing or incomplete data in short or long intervals is a common problem in measuring air pollution. Severe issues may arise when dealing with missing data for time-series predict
Read more
Title:
Experimental accuracy assessment of various high-cycle fatigue criteria for a critical component with a complicated geometry and multi-input random no
Year:
2018
Abstract:
In the present paper, a steering knuckle of a passenger car that serves as a highly critical component from the safety point of view, is considered to evaluate accuracy some of cat
Read more
Title:
Energy efficient cultivation of microalgae using phosphorescence materials and mirrors
Year:
2018
Abstract:
In the present study, two novel annular photobioreactors (PBR) were developed to enhance microalgae growth. One of these photobioreactors used mirrors outside the PBR, while the ot
Read more
Title:
Modeling the time-dependent characteristics of perovskite solar cells
Year:
2018
Abstract:
We proposed two different time-dependent modeling approaches for variation of device characteristics of perovskite solar cells under stress conditions. The first approach follows S
Read more
Title:
Experimental investigation on thermal performance of closed loop pulsating heat pipes with soluble and insoluble binary working fluids and a proposed
Year:
2018
Abstract:
In this study, an experimental investigation was conducted from a thermal performance standpoint on closed-loop pulsating heat pipes (CLPHPs) with four different fluids and their w
Read more
Title:
Mechanical differences between ATP and ADP actin states: A molecular dynamics study
Year:
2018
Abstract:
This paper aims to give a comprehensive atomistic modeling of the nanomechanical behavior of actin monomer. Actin is a ubiquitous and essential component of cytoskeleton which form
Read more
Title:
Modeling a multilayer piezo-electric transducer by equivalent electro-mechanical admittance matrix
Year:
2018
Abstract:
Piezoelectric transducers (sensors and actuators) are widely used to produce motion or to sense displacement. One of the most applicable types of the piezo-electric transducers is
Read more
Title:
A thermodynamically-consistent large deformation theory coupling photochemical reaction and electrochemistry for light-responsive gels
Year:
2018
Abstract:
Gels are composed of crosslinked polymer network and solvent molecules. When the main chain network is incorporated with functional groups that can undergo photo-chemical reaction
Read more
Title:
Experimental investigation of heat recovery in a humidification-dehumidification desalination system via a heat pump
Year:
2018
Abstract:
A hybrid HDH desalination system integrated with a heat pump was experimentally studied. In this system, heat pump's heating was used to raise the temperature of the air entering t
Read more
Title:
Biomechanical simulation of eye-airbag impacts during vehicle accidents
Year:
2018
Abstract:
Airbags are safety devices in vehicles effectively suppressing passengers’ injuries during accidents. Although there are still many cases of eye injuries reported due to eye-airb
Read more
Title:
Effect of vibration on postural control and gait of elderly subjects: a systematic review
Year:
2018
Abstract:
Background and aim: Gait and balance disorders are common in the elderly populations, and their prevalence increases with age. This systematic review was performed to summarize the
Read more
Title:
Mine blast harmony search: A new hybrid optimization method for improving exploration and exploitation capabilities
Year:
2018
Abstract:
This paper proposes a hybrid optimization method that combines the power of the harmony search (HS) with the mine blast algorithm (MBA). The resulting mine blast harmony search (MB
Read more
Title:
Effect of an obstacle on the depositional behaviour of turbidity currents
Year:
2018
Abstract:
Turbidity currents are responsible for much of the sedimentation in reservoirs. In order to control these flows, various methods such as placing an obstacle in their path have been
Read more
Title:
Advanced heat transfer analysis of a U-shaped pulsating heat pipe considering evaporative liquid film trailing from its liquid slug
Year:
2018
Abstract:
In order to study the heat transfer mechanism and predict the heat transfer capability of a pulsating heat pipe (PHP), a numerical model was used to simulate the oscillating behavi
Read more
Title:
On the phase field modeling of crack growth and analytical treatment on the parameters
Year:
2018
Abstract:
A thermodynamically consistent phase field model for crack propagation is analyzed. The thermodynamic driving force for the crack propagation is derived based on the laws of thermo
Read more
Title:
Design and Parameter Study of Integrated Microfluidic Platform for CTC Isolation and Enquiry; A Numerical Approach
Year:
2018
Abstract:
Being the second cause of mortality across the globe, there is now a persistent effort to establish new cancer medication and therapies. Any accomplishment in treating cancers enta
Read more
Title:
Spheroids-on-a-chip: Recent advances and design considerations in microfluidic platforms for spheroid formation and culture
Year:
2018
Abstract:
A cell spheroid is a three-dimensional (3D) aggregation of cells. Synthetic, in-vitro spheroids provide similar metabolism, proliferation, and species concentration gradients to th
Read more
Title:
On the nonlinear dynamics of trolling-mode AFM: Analytical solution using multiple time scales method
Year:
2018
Abstract:
Trolling mode atomic force microscopy (TR-AFM) has resolved many imaging problems by a considerable reduction of the liquid-resonator interaction forces in liquid environments. The
Read more
Title:
Experimental investigation and comparison of Newtonian and non-Newtonian shear-thinning drop formation
Year:
2018
Abstract:
The presence of small amount of polymer in Newtonian liquids affects the fluid behavior significantly and creates superficial differences between Newtonian and non-Newtonian drop f
Read more
Title:
Optimization and Testing of a New Prototype Hybrid MR Brake with Arc Form Surface as a Prosthetic Knee
Year:
2018
Abstract:
In this present research work, a new configuration of the hybrid magnetorheological (MR) brake via T-shaped drum with an arc form surface boundary - the biomechanical geometric des
Read more
Title:
Finite element modeling of trolling-mode AFM
Year:
2018
Abstract:
Trolling mode atomic force microscopy (TR-AFM) has overcome many imaging problems in liquid environments by considerably reducing the liquid-resonator interaction forces. The finit
Read more
Title:
Analytical investigation of nonlinear heave-coupled response of tension leg platform
Year:
2018
Abstract:
Having deep view in structural response of tension leg platform is important issue not only for response analysis but also for engineering design. Coupling between surge and heave
Read more
Title:
Boundary control of anti-symmetric vibration of satellite with flexible appendages in planar motion with exponential stability
Year:
2018
Abstract:
In this research, we have investigated the planar maneuver of a flexible satellite with appendages anti-symmetric vibration. The hybrid governing equations are comprised of coupled
Read more
Title:
Heat transfer on topographically structured surfaces for power law fluids
Year:
2018
Abstract:
The three-dimensional power law fluid flow through rough microchannels has been studied numerically to determine the effects of the topographic structures on the thermal and hydrod
Read more
Title:
Analysis of deep drawing process to predict the forming severity considering inverse finite element and extended strain-based forming limit diagram
Year:
2018
Abstract:
An enhanced unfolding inverse finite element method (IFEM) is used together with an extended strain-based forming limit diagram (EFLD) to develop a fast and reliable approach to pr
Read more
Title:
Damage identification in multi-step waveguides using Lamb waves and scattering coefficients
Year:
2018
Abstract:
Damage detection in uniform structures has been studied in numerous previous researches. However, damage detection in non-uniform structures is less studied. In this paper, a damag
Read more
Title:
Direct numerical simulation of magnetic particles suspended in a Newtonian fluid exhibiting finite inertia under SAOS
Year:
2018
Abstract:
A direct numerical simulation approach is utilized to understand the oscillatory shear rheology of a confined suspension of magnetic chains formed by paramagnetic circular cylinder
Read more
Title:
The effect of functional bracing on the arthrokinematics of anterior cruciate ligament injured knees during lunge exercise
Year:
2018
Abstract:
Background: Functional knee braces are extensively used for partially and completely torn anterior cruciate ligament (ACL) patients and those who have undergone ACL graft reconstru
Read more
Title:
Lattice Boltzmann simulation of TiO2-water nanofluid in a curved boundary domain at high Rayleigh numbers
Year:
2018
Abstract:
In this paper, a two-component Lattice Boltzmann Method (LBM) has been utilized to simulate the natural convection of TiO2-water nanofluid in a curved geometry. The main purpose of
Read more
Title:
The 20–22 February 2016 Mineral Dust Event in Tehran, Iran: Numerical Modeling, Remote Sensing, and In Situ Measurements
Year:
2018
Abstract:
Wind erosion raises mineral dusts from dry and semidry lands and produces dust storms. Such dust masses have created numerous health and economic problems for the residents of sout
Read more
Title:
Experimental investigation of nanofluid stability on thermal performance and flow regimes in pulsating heat pipe
Year:
2018
Abstract:
Pulsating heat pipe (PHP) is a type of wickless heat pipe that has a simple structure and an outstanding thermal performance. Nanofluid is a type of fluid in which nanoparticles ar
Read more
Title:
Economic and environmental assessment of a solar-assisted ground source heat pump system in a heating-dominated climate
Year:
2018
Abstract:
In recent years, increasing attention has been paid to the use of renewable energy sources in building sector. The ground source heat pumps are a promising alternative for heating
Read more
Title:
Investigation of TLP behavior under tendon damage
Year:
2018
Abstract:
Exact calculation of stiffness matrix of TLP is important for investigation of its behavior in intact and tendon damage conditions and it is necessary to design a reliable TLP. A s
Read more
Title:
A finite element model for tapered laminated beams incorporated with magnetorheological fluid using a layerwise model under random excitations
Year:
2018
Abstract:
Laminated composite beams with variable thickness are being widely used in many engineering applications. To enhance the dynamic behavior of structures subject to random loading, t
Read more
Title:
Designing a Polymerase Chain Reaction Device Working with Radiation and Convection Heat Transfer
Year:
2018
Abstract:
Gene proliferation is vital for infectious and genetic diseases diagnosis from a blood sample, even before birth. In addition, DNA sequencing, genetic finger-print analyzing, and g
Read more
Title:
Pool boiling heat transfer enhancement by twisted-tape fins
Year:
2018
Abstract:
The boiling phenomena in a quiescent fluid is the nucleate pool boiling which has attracted much interest in the thermal management studies. This paper investigates the effect of t
Read more
Title:
Human Arm Motion Tracking by Inertial/Magnetic Sensors Using Unscented Kalman Filter and Relative Motion Constraint
Year:
2018
Abstract:
Human motion tracking has many applications in biomedical and industrial services. Low-cost inertial/magnetic sensors are widely used in human motion capture systems to obtain the
Read more
Title:
Robust adaptive fractional order proportional integral derivative controller design for uncertain fractional order nonlinear systems using sliding mod
Year:
2018
Abstract:
This article presents a robust adaptive fractional order proportional integral derivative controller for a class of uncertain fractional order nonlinear systems using fractional or
Read more
Title:
A study on the contact ellipse and the contact pressure during the wheel wear through passing the tracks including several sharp curves
Year:
2018
Abstract:
Wheel wear has been a concern in the railway for several decades. Studying the form change of the wheel/rail contacts in particular railways consisting of sharp curves helps to ide
Read more
Title:
Numerical investigation of the effects of a copper foam filled with phase change materials in a water-cooled photovoltaic/thermal system
Year:
2018
Abstract:
The purpose of the present study is to investigate the thermal performance of a photovoltaic/thermal system, integrated with phase change materials in porous medium. For this purpo
Read more
Title:
Assistive-compliant control of wearable robots for partially disabled individuals
Year:
2018
Abstract:
The main objective of this research was to introduce a smart assist-as-needed control system that helps elderly or partially paralyzed individuals. To ensure that a smart and compl
Read more
Title:
Dynamic analysis of a shape memory alloy beam with pseudoelastic behavior
Year:
2018
Abstract:
This article aims at developing a semi-analytic approach for studying the free and forced vibrations of a pseudoelastically behaving shape memory alloy beam. Based on the Euler–B
Read more
Title:
A patient specific finite element simulation of intramedullary nailing to predict the displacement of the distal locking hole
Year:
2018
Abstract:
Distal locking is a challenging subtask of intramedullary nailing fracture fixation due to the nail deformation that makes the proximally mounted targeting systems ineffective. A p
Read more
Title:
Modeling, simulation, and employing dilution–dialysis microfluidic chip (DDMC) for heightening proteins refolding efficiency
Year:
2018
Abstract:
Miniaturized systems based on the principles of microfluidics are widely used in various fields, such as biochemical and biomedical applications. Systematic design processes are de
Read more
Title:
Disease-related metabolites affect protein-nanoparticle interactions
Year:
2018
Abstract:
Once in biological fluids, the surface of nanoparticles (NPs) is rapidly covered with a layer of biomolecules (i.e., the "protein corona") whose composition strongly determines the
Read more
Title:
On the control of unknown continuous time chaotic systems by applying Takens embedding theory
Year:
2018
Abstract:
In this paper, a new approach to control continuous time chaotic systems with an unknown governing equation and limitation on the measurement of states, has been investigated. In m
Read more
Title:
Micromechanics of brain white matter tissue: A fiber-reinforced hyperelastic model using embedded element technique
Year:
2018
Abstract:
A transverse-plane hyperelastic micromechanical model of brain white matter tissue was developed using the embedded element technique (EET). The model consisted of a histology-info
Read more
Title:
Experimental study on the interfacial instability of particle-laden stratified shear flows
Year:
2018
Abstract:
Turbidity currents are one of the more frequently observed types of stratified flows. In these currents, the density difference is created as a result of suspended particles. The i
Read more
Title:
Robust adaptive Lyapunov-based control of hepatitis B infection
Year:
2018
Abstract:
A new robust adaptive controller is developed for the control of the hepatitis B virus (HBV) infection inside the body. The non-linear HBV model has three state variables: uninfect
Read more
Title:
Performance and emissions of a reactivity controlled light-duty diesel engine fueled with n-butanol-diesel and gasoline
Year:
2018
Abstract:
Reactivity Controlled Compression Ignition can be extended over a wide spectrum of fuels and is anticipated as a promising strategy in meeting current and future emission regulatio
Read more
Title:
A thermodynamically consistent viscoelastic–viscoplastic constitutive model for self-healing materials
Year:
2018
Abstract:
Self-healing materials, as a class of intelligent materials, are capable to recover a part of the weakened mechanical properties induced by damage. In this article, based on the th
Read more
Title:
Optimal path-planning for mobile robots to find a hidden target in an unknown environment based on machine learning
Year:
2018
Abstract:
Using mobile robots in disaster areas can reduce risks and the search time in urban search and rescue operations. Optimal path-planning for mobile robotics can play a key role in t
Read more
Title:
Designing instrumented walker to measure upper-extremity’s efforts: A case study
Year:
2018
Abstract:
The high prevalence of shoulder pain in using walkers in patients who have spinal cord injury (SCI). Also, the limited options available to economically measure grip forces in walk
Read more
Title:
Numerical investigation of the effects of fin shape, antifreeze and nanoparticles on the performance of compact finned-tube heat exchangers for automo
Year:
2018
Abstract:
In this paper, heat transfer and pressure drop of air in the radiator of an internal combustion engine automobile were investigated. First, three types of fins including louvered,
Read more
Title:
Obesity and spinal loads; a combined MR imaging and subject-specific modeling investigation
Year:
2018
Abstract:
Epidemiological studies have identified obesity as a possible risk factor for low back disorders. Biomechanical models can help test such hypothesis and shed light on the mechanism
Read more
Title:
A combined passive and active musculoskeletal model study to estimate L4-L5 load sharing
Year:
2018
Abstract:
A number of geometrically-detailed passive finite element (FE) models of the lumbar spine have been developed and validated under in vitro loading conditions. These models are devo
Read more
Title:
Trunk musculoskeletal response in maximum voluntary exertions: A combined measurement-modeling investigation
Year:
2018
Abstract:
Maximum voluntary exertion (MVE) tasks quantify trunk strength and maximal muscle electromyography (EMG) activities with both clinical and biomechanical implications. The aims here
Read more
Title:
A model-based approach for estimation of changes in lumbar segmental kinematics associated with alterations in trunk muscle forces
Year:
2018
Abstract:
The kinematics information from imaging, if combined with optimization-based biomechanical models, may provide a unique platform for personalized assessment of trunk muscle forces
Read more
Title:
Effects of eight different ligament property datasets on biomechanics of a lumbar L4-L5 finite element model
Year:
2018
Abstract:
Ligaments assist trunk muscles in balancing external moments and providing spinal stability. In absence of the personalized material properties for ligaments, finite element (FE) m
Read more
Title:
Thermal conductivity ratio prediction of Al2O3/water nanofluid by applying connectionist methods
Year:
2018
Abstract:
Various parameters affect thermal conductivity of nanofluid; however, some of them are more influential such as temperature, size and type of nano particles and volumetric concentr
Read more
Title:
The second strain gradient functionally graded beam formulation
Year:
2018
Abstract:
A size-dependent formulation for the Euler-Bernoulli nano- and micro-beams made of functionally graded materials (FGMs) is presented. The formulation is developed on the basis of t
Read more
Title:
Evaluation of a transient borehole heat exchanger model in dynamic simulation of a ground source heat pump system
Year:
2018
Abstract:
The performance of a vertical ground source heat pump system (GSHPS) largely depends on the fluid temperature leaving the borehole heat exchanger (BHE) that may be affected by the
Read more
Title:
An interactive method for computer-aided optimal process tolerance design based on automated decision making
Year:
2018
Abstract:
Interactive and integrated design and manufacturing can be a useful strategy for designers to reach the efficient design through the cognitive or physical interactions. Process tol
Read more
Title:
Nanomechanics of actin filament: A molecular dynamics simulation
Year:
2018
Abstract:
Actin is known as the most abundant essentially protein in eukaryotic cells. Actin plays a crucial role in many cellular processes involving mechanical forces such as cell motility
Read more
Title:
Decentralized control of rhythmic activities in fully-actuated/under-actuated robots
Year:
2018
Abstract:
Rhythmic activities such as swimming stroke in the human body are learnable through conscious trainings. Inspiringly, the main objective of this study is to develop a control frame
Read more
Title:
Design and simulation of a microfluidic device for acoustic cell separation
Year:
2018
Abstract:
Experimental acoustic cell separation methods have been widely used to perform separation for different types of blood cells. However, numerical simulation of acoustic cell separat
Read more
Title:
Modeling and parametric studies of magnetic shape memory alloy–based energy harvester
Year:
2018
Abstract:
This article presents a model to simulate the behavior of a magnetic shape memory alloy while harvesting vibratory energy. In this type of energy harvester, magnetic shape memory a
Read more
Title:
Optimal material tailoring of functionally graded porous beams for buckling and free vibration behaviors
Year:
2018
Abstract:
In this paper, assuming porosity varies only along thickness direction, its optimal distributions in functionally graded porous (FGP) beams are tailored. Two multi-objective optimi
Read more
Title:
Elastic collapse of thin long cylindrical shells under external pressure
Year:
2018
Abstract:
This paper investigates local elastic buckling of thin long cylindrical shells under external pressure. Based on Donnell's and Sanders’ theories of thin shells and von Karman non
Read more
Title:
Various effects of reformer gas enrichment on natural-gas, iso-octane and normal-heptane HCCI combustion using artificial inert species method
Year:
2018
Abstract:
Reformer gas (syngas) addition to main fuel is a practical solution for combustion timing control in HCCI engines. This study emphasizes the understanding of various effects of ref
Read more
Title:
Effect of initial surface treatment on shot peening residual stress field: Analytical approach with experimental verification
Year:
2018
Abstract:
Shot peening is the most common surface treatment employed to enhance the fatigue performance of structural metallic materials and often carried out after other surface treatments.
Read more
Title:
Variable admittance control of the exoskeleton for gait rehabilitation based on a novel strength metric
Year:
2018
Abstract:
Assist-as-needed control is underlain by the aim of replacing skillful therapists with rehabilitation robots. The objective of this research was to introduce a smart assist-as-need
Read more
Title:
A high-performance polydimethylsiloxane electrospun membrane for cell culture in lab-on-a-chip
Year:
2018
Abstract:
Thin porous membranes are important components in a microfluidic device, serving as separators, filters, and scaffolds for cell culture. However, the fabrication and the integratio
Read more
Title:
Simulation of a falling droplet in a vertical channel with rectangular obstacles
Year:
2018
Abstract:
Droplet microfluidic systems have attracted a large amount of research due to their numerous applications in biomedical micro-devices and drug discovery/delivery platforms. One of
Read more
Title:
Vibration boundary control of micro-cantilever Timoshenko beam using piezoelectric actuators
Year:
2018
Abstract:
One of the methods of force/moment exertion on micro beams is utilizing piezoelectric actuators. In this paper, considering the effects of the piezoelectric actuator on asymptotic
Read more
Title:
Perturbation nonlinear response of tension leg platform under regular wave excitation
Year:
2018
Abstract:
Conceptual discussion on highly nonlinear Duffing type equation of surge motion of TLP gives a deep view on structural response under environmental loads with some simplifications.
Read more
Title:
Prediction of necrotic core and hypoxic zone of multicellular spheroids in a microbioreactor with a U-shaped barrier
Year:
2018
Abstract:
Microfluidic devices have been widely used for biological and cellular studies. Microbioreactors for three-dimensional (3D) multicellular spheroid culture are now considered as the
Read more
Title:
Optical and thermal analysis of a parabolic trough solar collector for production of thermal energy in different climates in Iran with comparison betw
Year:
2018
Abstract:
Optical and thermal analysis of the most well-known solar concentrator system; parabolic trough collector (PTC) are investigated and analyzed. To evaluate performance of the PTC, f
Read more
Title:
Vibration characteristics of laminated composite beams with magnetorheological layer using layerwise theory
Year:
2018
Abstract:
Vibration characteristics of laminated composite beams with magnetorheological (MR) layer are investigated using layerwise theory. In most studies, shear strain across the thicknes
Read more
Title:
Design and evaluation of vibratory shoe on balance control for elderly subjects: technical note
Year:
2018
Abstract:
Background and Aim: Aging often results in a decline in somatosensory function, and such changes are associated with diminished motor performance. Input noise can enhance sensory a
Read more
Title:
An experimental study of a solar hybrid system to produce freshwater from waste heat of photovoltaic module by using thermosyphon heat pipes
Year:
2018
Abstract:
An experimental study was conducted on a solar hybrid system to transform the waste heat of photovoltaic module (PV module) into a useful heat which could be used in a solar desali
Read more
Title:
A method for optimal reduction of locating error with the minimum adjustments of locators based on the geometric capability ratio of process
Year:
2018
Abstract:
Imprecise productions with low quality are produced by the incapable manufacturing processes. Prediction of the process capability in the design stage plays a key role to improve t
Read more
Title:
Modeling and control for cooperative transport of a slung fluid container using quadrotors
Year:
2018
Abstract:
In this paper, dynamic modeling and control problem for transfer of a sloshing liquid container suspended through rigid massless links from a team of quadrotors are investigated. B
Read more
Title:
Numerical investigation on splitting of ferrofluid microdroplets in T-junctions using an asymmetric magnetic field with proposed correlation
Year:
2018
Abstract:
The studies surrounding the concept of microdroplets have seen a dramatic increase in recent years. Microdroplets have applications in different fields such as chemical synthesis,
Read more
Title:
Modelling of conventional and severe shot peening influence on properties of high carbon steel via artificial neural network
Year:
2018
Abstract:
Shot peening (SP), as one of the severe plastic deformation (SPD) methods is employed for surface modification of the engineering components by improving the metallurgical and mech
Read more
Title:
Analytical and molecular dynamics simulation approaches to study behavior of multilayer graphene-based nanoresonators incorporating interlayer shear e
Year:
2018
Abstract:
Analytical and molecular dynamics simulation approaches are used in this paper to study free-vibration behavior of multilayer graphene-based nanoresonators considering interlayer s
Read more
Title:
A numerical study of reactive pollutant dispersion in street canyons with green roofs
Year:
2018
Abstract:
Roof greening is a new technique for improvement of outdoor thermal environment which influences air quality through its impacts on thermal and flow field. In order to examine effe
Read more
Title:
A microfabricated platform for the study of chondrogenesis under different compressive loads
Year:
2018
Abstract:
Microfluidic devices are beneficial in miniaturizing and multiplexing various cellular assays in a single platform. Chondrogenesis is known to pertain to chemical, topographical, a
Read more
Title:
Pure axial flow of viscoelastic fluids in rectangular microchannels under combined effects of electro-osmosis and hydrodynamics
Year:
2018
Abstract:
This paper presents an analysis of the combined electro-osmotic and pressure-driven axial flows of viscoelastic fluids in a rectangular microchannel with arbitrary aspect ratios. T
Read more
Title:
Experimental investigation of graphene oxide nanofluid on heat transfer enhancement of pulsating heat pipe
Year:
2018
Abstract:
Pulsating heat pipes (PHPs) are heat transfer devices which are widely utilized in electronic devices and energy systems. Improvement in thermal performance of PHPs will lead to hi
Read more
Title:
Feasibility of infrared tracking of beating heart motion for robotic assisted beating heart surgery
Year:
2018
Abstract:
Background: Accurate tracking of the heart surface motion is a major requirement for robot assisted beating heart surgery. Method: The feasibility of a stereo infrared tracking sys
Read more
Title:
Exergetic and thermoeconomic analysis of a trigeneration system producing electricity, hot water, and fresh water driven by low-temperature geothermal
Year:
2018
Abstract:
Performance of a small-scale trigeneration system driven by low-temperature geothermal sources for producing fresh water, heating (hot water) and electricity is investigated from t
Read more
Title:
Offshore wind farm layout optimization using particle swarm optimization
Year:
2018
Abstract:
This article explores the application of a wind farm layout optimization framework using a particle swarm optimizer to three benchmark test cases. The developed framework introduce
Read more
Title:
A novel magnetic microfluidic platform for on-chip separation of 3 types of silica coated magnetic nanoparticles (Fe3O4@SiO2)
Year:
2018
Abstract:
This paper presents a compact and cost effective method for on-chip separation of silica-coated magnetic nanoparticles (SMNPs) with different hydrodynamic size. Three types of SMNP
Read more
Title:
Wake and structure model for simulation of cross-flow/in-line vortex induced vibration of marine risers
Year:
2018
Abstract:
Three dimensional responses of riser subjected to Vortex Induced Vibration (VIV) are investigated. Proportionality relations of stress and fatigue damage are mentioned. A computer
Read more
Title:
Environmental parametric cost model in oil and gas EPC contracts
Year:
2018
Abstract:
This study aims at identifying the parameters that govern the environmental costs in oil and gas projects. An initial conceptual model was proposed. Next, the costs of environmenta
Read more
Title:
Model-free chaos control in a chaotic Henon-like system using Takens embedding theory
Year:
2018
Abstract:
In this paper, the problem of chaos control in a chaotic Henon-like system without using the governing equations of the system is investigated. It is also assumed that the system h
Read more
Title:
Thermal performance of rotating closed-loop pulsating heat pipes: Experimental investigation and semi-empirical correlation
Year:
2018
Abstract:
A rotating closed loop pulsating heat pipe (RCLPHP) was experimentally investigated as a passive heat sink for rotary equipment cooling. The effects of heat input, rotational speed
Read more
Title:
Newtonian and generalized Newtonian reacting flows in serpentine microchannels: Pressure driven and centrifugal microfluidics
Year:
2018
Abstract:
This paper presents a comprehensive 3D numerical simulation of reacting flows in micro scale dimension through centrifugal, or Lab-On-a-CD (LOCD), and pressure-driven, or Lab-On-a-
Read more
Title:
Three-dimensional primary and coupled range of motions and movement coordination of the pelvis, lumbar and thoracic spine in standing posture using in
Year:
2018
Abstract:
Evaluation of spinal range of motions (RoMs) and movement coordination between its segments (thorax, lumbar, and pelvis) has clinical and biomechanical implications. Previous studi
Read more
Title:
Coarse-graining models for molecular dynamics simulations of FCC metals
Year:
2018
Abstract:
In this paper, four coarse-graining (CG) models are proposed to accelerate molecular dynamics simulations of FCC metals. To this aim, at first, a proper map between beads of the CG
Read more
Title:
Proposing a high-efficiency dielectrophoretic system for separation of dead and live cells
Year:
2018
Abstract:
Recently, electrode-based Dielectrophoresis (eDEP) has been used for particle manipulation by means of triangular electrodes. In this theoretical and numerical study, a microchanne
Read more
Title:
A new algorithm to solve sinusoidal steady-state Maxwell's equations on unstructured grids
Year:
2018
Abstract:
A new approach for attaining numerical solution to sinusoidal steady-state Maxwell's equations is developed. This approach is based on Yee's method, and can be applied on unstructu
Read more
Title:
Inertial particle focusing in serpentine channels on a centrifugal platform(
Year:
2018
Abstract:
Inertial particle focusing as a powerful passive method is widely used in diagnostic test devices. It is common to use a curved channel in this approach to achieve particle focusin
Read more
Title:
Design & application of adaptive variable structure & H∞ robust optimal schemes in nonlinear control of boiler-turbine unit in the presence of various
Year:
2018
Abstract:
In this article, to improve the precision, performance and robustness of an industrial boiler-turbine, two robust controllers are designed. First, a robust adaptive variable struct
Read more
Title:
A new approach to thermo-fluid behavior through porous layer of heat pipes
Year:
2018
Abstract:
This paper developed a new mathematical model to investigate the heat transfer as well as wick's thickness of a heat pipe. The model was established by conservative equations of co
Read more
Title:
Bio-inspired Decentralized Architecture for Walking of a 5-link Biped Robot with Compliant Knee Joints
Year:
2018
Abstract:
Animal walking is one of the most robust and adaptive locomotion mechanisms in the nature, involves sophisticated interactions between neural and biomechanical levels. It has been
Read more
Title:
Friction factor and Nusselt number in annular flows with smooth and slotted surface
Year:
2018
Abstract:
The purpose of this experimental work is to study the effect of slot depth to width ratio, rotational motion and inlet velocity on friction factor and Nusselt number in an annular
Read more
Title:
Chaos control in delayed phase space constructed by the Takens embedding theory
Year:
2018
Abstract:
In this paper, the problem of chaos control in discrete-time chaotic systems with unknown governing equations and limited measurable states is investigated. Using the time-series o
Read more
Title:
Comparison of nonlinear filtering techniques for inertial sensors error identification in INS/GPS integration
Year:
2018
Abstract:
Nonlinear filtering techniques are used to fuse the Global Positioning System (GPS) with Inertial Navigation System (INS) to provide a robust and reliable navigation system with a
Read more
Title:
Predicting fracture of solder joints with different constraint factors
Year:
2018
Abstract:
Double cantilever beam (DCB) specimens of 2.5-mm-long SAC305 solder joints were prepared with thickness of copper adherends varying from 8 to 21 mm each. The specimens were tested
Read more
Title:
A non-equilibrium relaxation model for fast depressurization of pipelines
Year:
2018
Abstract:
In this paper, transient depressurization of high pressure pipelines containing initially subcooled liquid is simulated numerically by using thermodynamic non-equilibrium and choki
Read more
Title:
Developing three dimensional potential solver for investigation of propulsion performance of rigid and flexible oscillating foils
Year:
2018
Abstract:
Heave and pitch motion of an oscillating airfoil in uniform flow will cause generation of forwarding thrust. Applying a combination of these two motions on flexible foil, one can i
Read more
Title:
Analytical and numerical study of chaos in spatial attitude dynamics of a satellite in an elliptic orbit
Year:
2018
Abstract:
In this paper, chaos in spatial attitude dynamics of a triaxial rigid satellite in an elliptic orbit is investigated analytically and numerically. The goal in the analytical part i
Read more
Title:
Optimal vibration control of rotors with an open edge crack using an electromagnetic actuator
Year:
2018
Abstract:
Vibration control, especially in cracked rotors, is an important factor that can prevent the occurrence of disastrous failures. In this paper, vibrational control of a cracked roto
Read more
Title:
Investigation into thermally activated migration of fullerene-based nanocars
Year:
2018
Abstract:
The rotational and translational motions of nanocars and nanotrucks as well as their motion regimes at different temperatures are investigated. In recent years, few similar types o
Read more
Title:
Complex modal analysis and coupled electromechanical simulation of energy harvesting piezoelectric laminated beams
Year:
2018
Abstract:
In this paper, coupled electromechanical behavior of a vibrational energy harvesting system composed of a unimorph piezoelectric laminated beam with a large attached tip mass is in
Read more
Title:
Estimation of spinal loads using a detailed finite element model of the L4-L5 lumbar segment derived by medical imaging kinematics; A feasibility stud
Year:
2018
Abstract:
Low back pain is the most prevalent orthopedic disorder and the first main cause of poor working functionality in developed as wells as many developing countries. In Absence of non
Read more
Title:
Towards an understanding of marine fouling effects on VIV of circular cylinders: Aggregation effects
Year:
2018
Abstract:
The current study is aimed at getting a further insight into the changes the fouling brings to the Vortex Induced Vibration (VIV) of circular cylinders. Instead of regular patterns
Read more
Title:
Margination and adhesion of micro- and nanoparticles in the coronary circulation: A step towards optimised drug carrier design
Year:
2018
Abstract:
Obstruction of left anterior descending artery (LAD) due to the thrombosis or atherosclerotic plaques is the leading cause of death worldwide. Targeted delivery of drugs through mi
Read more
Title:
Design and control of an assistive exoskeleton with passive toe joint
Year:
2018
Abstract:
Several exoskeletons with various configurations and degrees-of-freedoms (DOFs) have been introduced in the literature, but not many have addressed the optimal selection of the mec
Read more
Title:
Investigation of obstacle effect to improve conjugate heat transfer in backward facing step channel using fast simulation of incompressible flow
Year:
2018
Abstract:
The current study investigates the conjugate heat transfer characteristics for laminar flow in backward facing step channel. All of the channel walls are insulated except the lower
Read more
Title:
Predicting delamination in multilayer composite circuit boards with bonded microelectronic components
Year:
2018
Abstract:
The present work developed a mixed-mode cohesive zone model (CZM) with a mode I failure criterion to predict the delamination bending loads of multilayer, composite printed circuit
Read more
Title:
Construction equipment collision-free path planning using robotic approach
Year:
2018
Abstract:
Path planning is crucial in constructability analysis and heavy construction equipment scheduling, particularly in industrial plants. The main purpose of construction equipment pat
Read more
Title:
Personalized design of ankle-foot prosthesis based on computer modeling of amputee locomotion
Year:
2018
Abstract:
This study proposes a computer modeling approach to find the optimal damping coefficients of the viscoelastic ankle-foot prostheses for each specific amputee. A two-dimensional loc
Read more
Title:
Role and significance of trunk and upper extremity muscles in walker-assisted paraplegic gait: A case study
Year:
2018
Abstract:
Background and Purpose: Understanding the role and significance of trunk and upper extremity muscles in paraplegic gait can help in designing more effective assistive devices for t
Read more
Title:
Effects of after-body on the FIV of a right-angle triangular cylinder in comparison to circular, square, and diamond cross-sections
Year:
2018
Abstract:
This in-water experimental study deals with the effects of the after-body on the FIV response of round and sharp edge cylinders. Different circular, square, diamond, and right-angl
Read more
Title:
Experimental investigation of mechanical properties, formability and forming limit diagrams for tailor-welded blanks produced by friction stir welding
Year:
2018
Abstract:
In this study, the mechanical properties, formability and forming limit diagrams (FLDs) of the tailor-welded blanks (TWBs) produced by friction stir welding (FSW) were analyzed exp
Read more
Title:
Vibration effect on electrical resistance fluctuations in electrical connectors
Year:
2018
Abstract:
Proper functioning of electrical connectors used in high oscillation is of great importance. Vibrations in connector pins cause stress and electrical resistance variations in the c
Read more
Title:
Investigation of microstructure effect on fretting fatigue crack initiation using crystal plasticity
Year:
2018
Abstract:
The onset of fretting fatigue is characterized by material microstructural changes in which the extent of the damage is comparable to grain size, and hence, the microstructure char
Read more
Title:
A conflict resolution method for waste load reallocation in river systems
Year:
2018
Abstract:
Various urban, industrial, and agricultural pollutions discharge more than river self-purification potential damages river ecosystem and increases water treatment costs. As differe
Read more
Title:
A portable culture chamber for studying the effects of hydrostatic pressure on cellular monolayers
Year:
2018
Abstract:
Hydrostatic pressure is one of the most fundamental and common mechanical stimuli in the body, playing a critical role in the homeostasis of all organ systems. Kidney function is a
Read more
Title:
Thermodynamically consistent and scale-dependent phase field approach for crack propagation allowing for surface stresses
Year:
2018
Abstract:
A thermodynamically-consistent phase field approach for crack propagation which includes the following novel features is presented. (1) Scale dependency was included by relating th
Read more
Title:
Spectral fatigue analysis of jacket platform under wave load equipped with viscous damper
Year:
2018
Abstract:
Offshore jacket platforms are exposed to environmental loads such as wind, wave, current, and earthquake throughout the lifetime of operation. Due to dynamic and periodic nature an
Read more
Title:
Numerical simulation of soot formation in a JP combustor using different surrogate fuels
Year:
2018
Abstract:
As is known, jet propulsion fuels are rather complex with combustion resulting in a vast range of chemical compounds. So, their real modeling is rather hard and the application of
Read more
Title:
Exhaust soot investigation in a JP combustor working at various wall temperatures
Year:
2018
Abstract:
In this study, a jet propulsion JP combustor is studied numerically to investigate the combustor wall temperature influences on the soot characteristics emitted at its exhaust. The
Read more