صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه تحقیقاتی توربین گازی

زمينه فعاليت

1. آموزش نظري و عملي توربين گازي و اجزاء آن
2. انجام تحقيقات بنيادي توربين گازي و اجزاء آن
3. انجام مدلسازي‌های اجزاء توربين گازي شـامل كـمپرسور، محفظه احتراق، توربين و.، جهت پيش بيني رفتار آنها و ارزيابي مدلسازي‌ها با نتايج تجربي
4. تعيين مشخصات رفتاري اجزاء توربين گازي به صورت تجربي در شرايط مختلف كاري
5. بررسي و تعيين مشخصات كلي توربين گازي
6. انجام مطالعات ميدان جريان در اجزاء توربين گازي
7. تهيه نرم افزارهاي طراحي و بهينه سازي: كمپرسور محوري، گريز از مرکز

امکانات و توانمندی ها

1. امکانات کامل مطالعات تجربي توربين گازي
2. انجام آزمون‌هاي متداول بر روي توربين گازي جهت بررسي وضعيت کاري و بهينه‌سازي آن

شماره تلفن: 2-66164691
مدیر آزمایشگاه: دکتر علی حاجیلوی بنیسی
آزمایشگاه های مرتبط
قطب علمی تبدیل انرژی
قطب علمی تبدیل انرژی
قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی
قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی
آزمایشگاه سیالات
آزمایشگاه سیالات
آزمایشگاه مهندسی دریا
آزمایشگاه مهندسی دریا
آزمایشگاه انتقال حرارت
آزمایشگاه انتقال حرارت
آزمایشگاه ترمودینامیک
آزمایشگاه ترمودینامیک
آزمایشگاه موتور های احتراق داخلی
آزمایشگاه موتور های احتراق داخلی