صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

تفاهم نامه ها

دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با دانشگاه های سراسر دنیا همواره پیشتاز بوده است. تفاهم نامه های همکاری امضا شده میان دانشگاه ها همواره یکی از فاکتور های پیشرفت علمی و فناوری بوده است. ارتباط بیشتر در حوزه های فناوری و پژوهشی باعث ارتقای سطح علمی دو دانشگاه شده است