صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

فرصت های شغلی

فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی مکانیک در زمینه های مختلف صنعتی و پژوهشی وارد می شوند. علی رغم ارتباط کم میان دانشگاه و صنعت، دانشجویان و فارغ التحصیلان می توانند در قسمت های مختلف فعالیت کنند. فرصت های شغلی موجود و در سطح دانشجویان خروجی دانشکده می تواند در شروع ارتباط آنها با صنعت بسیار مفید و کمک کننده باشد.