صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

مسابقات

هر ساله در دانشکده مهندسی مکانی دانشگاه صنعتی شریف، مسابقاتی در حوزه های مختلف در راستای آشنا کردن دانشجویان با زمینه های صنعتی رشته خود، برگزار می شود. مسابقاتی از جمله مسابقه مکانیک برتر، مسابقه طراحی ماشین الکتریکی و سایر مسابقات هر ساله میزبان دانشگاه های مختلف کشور در زمینه های مختلف می باشد