صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

تماس با ما

آدرس پستی:
تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی مکانیک
کد پستی:
11155-9567
شماره تلفن:
66005716 (21) 98+ - 66165501-2 (21) 98+
شماره فکس:
66000021 (21) 98+